Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dopłaty bezpośrednie i młody rolnik mają być priorytetami WPR po 2020

Wiadomości UE
Data publikacji 11.12.2017r.

Wspólna Polityka Rolna musi być uproszczona. To kraje członkowskie będą w większym stopniu określać jej cele i sposoby realizacji. To główne założenie propozycji Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR po 2020 r. Komunikat w tej sprawie zaprezentował 1 grudnia w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Jerzy Plewa, dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI).

Rolnictwo to sektor, który odniósł olbrzymi sukces. Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Trzeba zauważać aktualne wyzwania, z którymi rolnictwo musi się zmierzyć. To z jednej strony Brexit czy migracje, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę – tak o europejskim rolnictwie mówił Jerzy Plewa.

r e k l a m a

Dyrektor DG AGRI podkreślał, że choć komunikat nie jest aktem prawnym, to jest bardzo ważnym dokumentem koncepcyjnym, który prezentuje założenia przyszłej WPR. Jej nowa koncepcja została w dużej mierze oparta na wynikach konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich państwach członkowskich (ponad 320 tys. respondentów).

Więcej szczegółów w maju

To były największe konsultacje w historii UE, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie przyszłością WPR i jak ważny jest to temat – zaznaczał Plewa.

Jednym z głównych wniosków wynikających z konsultacji i uwzględnionych w komunikacie jest konieczność uproszczenia tej polityki. Komunikat wprowadza istotną zmianę polegająca na tym, że większa odpowiedzialność zostanie przeniesiona na państwa członkowskie, które w większym stopniu będą określać cele i sposoby realizacji WPR. W Komunikacie mowa jest także m.in. o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa, wzmocnieniu ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, wzmocnieniu struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i wydajności opartej na wiedzy i innowacjach.

Jerzy Plewa podkreślał, że komunikat nie przesądza o wysokości budżetu unijnego, jaki po 2020 roku będzie przeznaczony na rolnictwo. W nadchodzących miesiącach dyskusje oraz praca nad konkretnymi celami i przyszłą strukturą polityki w tej dziedzinie będą szły w parze z opracowywaniem kolejnych wieloletnich ram finansowych. Przyjmie to formę oceny skutków różnych wariantów. Wnioski legislacyjne w sprawie przyszłej WPR są spodziewane przed latem 2018 r., po majowym wniosku Komisji dotyczącym kolejnych wspólnych ram finansowych.

Nadal dwa filary

W komunikacie zaznaczono, że utrzymane zostaną dwa filary, ponieważ są to dwa uzupełniające się aspekty wspólnej polityki rolnej. Wyrażają one podział działań na dwa zasadnicze rodzaje interwencji. Pierwszy filar służy wsparciu rolników w rozliczeniu rocznym w formie płatności bezpośrednich i środków rynkowych, uzależnionych od przestrzegania podstawowych zasad i celów środowiskowych. Drugi filar stanowi wieloletnie i elastyczne narzędzie inwestowania, dostosowane do warunków lokalnych każdego państwa członkowskiego i służy wspieraniu projektów długoterminowych.

WPR ma wpływ nie tylko na rolnictwo. Przyczynia się też do wzmocnienia lokalnej gospodarki i poprawy dobrobytu na obszarach wiejskich. Fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą np. wspierać rzemieślników przy rozpoczynaniu działalności. Nowe miejsca pracy i możliwości wzrostu gospodarczego mogą pojawić się na obszarach wiejskich dzięki wspieraniu nowych łańcuchów wartości, takich jak: czysta energia, wschodzący sektor biogospodarki, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoturystyka. Nacisk położony będzie też na inwestycje w infrastrukturę fizyczną i kapitał ludzki, w tym w kształcenie zawodowe, programy mające na celu rozwijanie nowych umiejętności, wysokiej jakości kształcenie i łączność. Nowy koncept „inteligentnych wsi” pomoże społecznościom w rozwiązywaniu problemów związanych z niewydolnością infrastruktury i niewielkimi możliwościami zatrudnienia.

Priorytet – młodzi rolnicy

W komunikacie nie zapomniano o młodych rolnikach. Wymiana pokoleń powinna stać się priorytetem w nowych ramach polityki. To państwa członkowskie mają najlepsze możliwości stymulowania wymiany pokoleń dzięki swoim uprawnieniom w zakresie regulacji dotyczących: gruntów, podatków, prawa spadkowego lub planowania przestrzennego. WPR powinna zapewniać państwom członkowskim swobodę w opracowywaniu programów „skrojonych na miarę”, tj. odpowiadających na konkretne potrzeby młodych rolników. Plany strategiczne WPR mogłyby uwzględniać wspieranie rozwoju umiejętności, przekazywania wiedzy, innowacji, rozwoju działalności oraz wsparcie inwestycyjne.Unia Europejska, reformując WPR na lata 2014–2020, wprowadziła greening, który znacznie skomplikował tę politykęArtykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a