r e k l a m a

Partner serwisu

Godny poziom życia rolników – to główny cel dla WPR

Wiadomości
Data publikacji 15.07.2017r.

7 lipca Komisja Europejska przedstawiła wyniki konsultacji społecznych dotyczących przyszłej wspólnej polityki rolnej UE (WPR). A jej głównym celem powinno być zapewnienie godnego poziomu życia rolnikom poprzez system bezpośrednich dopłat.

Komisja Europejska ogłosiła wynik konsultacji społecznych w sprawie WPR

W ramach konsultacji dotyczących zmian i uproszczenia WPR przesłano ponad 322 tys. odpowiedzi, które pochodziły zarówno od rolników, jak i organizacji czy innych podmiotów zainteresowanych tym tematem. Co istotne, niemal połowa odpowiedzi – dokładnie 147 tys. – nadesłano z Niemiec. Z kolei polscy rolnicy przesłali 5,8 tys. odpowiedzi.

r e k l a m a– Jest to kolejny kamień milowy na drodze ku przyszłej wspólnej polityce rolnej i zarazem okazja dla zainteresowanych stron do dalszego udziału w debacie. Odpowiedzi na konsultacje społeczne wskazują na duże zainteresowanie WPR, która nadal wspiera dynamiczny sektor rolny, zapewnia bezpieczną i wysokiej jakości żywność dla 508 mln obywateli i gwarantuje znaczące inwestycje na obszarach wiejskich – mówił podczas prezentacji wyników Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Główny cel WPR ma być zapewnienie rolnikom godnego poziomu życia

Większość osób (90%), które przesłało odpowiedzi na ankietę opowiada się za zarządzaniem wspólną polityką rolną na szczeblu europejskim. Jak twierdzą respondenci unijne zarządzanie w dużym stopniu zapewnia równe szanse na jednolitym rynku oraz pozwala lepiej reagować na wspólne wyzwania, takie jak ochrona środowiska (85 proc.) oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu (73 proc.).

Co było do przewidzenia, wiele osób opowiedziało się za tym, aby przyszła WPR była prostsza i w o wiele mniejszym stopniu zbiurokratyzowana.

W ankiecie pytano także jakie cele powinny być realizowane poprzez WPR. Większość badanych uważa, że kluczowym zadaniem tej polityki powinno być zapewnienie rolnikom godnego poziomu życia. Taki cel wynika z faktu, że aż 88% respondentów zauważa dysproporcje w dochodach rolników a innymi grupami zawodowymi. Istotny jest także pogląd aż 97% ankietowanych, którzy uważają, że rolnicy otrzymują jedynie niewielką część ceny za żywność, którą płaci konsument. Właśnie z tych powodów około 2/3 osób biorących udział w ankiecie odpowiada się za utrzymaniem bezpośrednich dopłat dla gospodarstw rolnych.

Z konsultacji społecznych wynika także, że innymi celami WPR powinno być zachęcanie rolników do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony środowiska czy ograniczenia degradacji gleby oraz bardziej racjonalnego używania pestycydów i nawozów.

Konsultacje społeczne mają być wskazówką dla KE

Konsultacje w sprawie WPR były prowadzone przez Internet od lutego do maja 2017 roku i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych obywateli i organizacji, chętnych do wypełnienia ankiety. Jednak wyniki tych konsultacji nie mają żadnej mocy sprawczej ale mają być wskazówka dla Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich co do kierunku w jakim ma zmierzać wspólna polityka rolna.

O tym jaki kształt przyjmie ostatecznie nowa WPR okaże się po negocjacjach między KE, Parlamentem Europejskim i rządami państw UE.  pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a