r e k l a m a

Partner serwisu

Kontrole dywersyfikacji upraw w innym terminie

Wiadomości
Data publikacji 29.05.2017r.

23 maja 2017 roku minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie, które zmienia terminy kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Dotychczasowy okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw był ustalony od 15 maja do 15 lipca. Nowe przepisy wprowadzają przesunięcie o dwa tygodnie. Oznacza to, że teraz kontrola dywersyfikacji upraw będzie odbywać się między 1 czerwca a 31 lipca 2017 roku.

r e k l a m aW trakcie kontroli weryfikowany jest stan faktyczny w gospodarstwie, czyli czy w tym czasie rośliny są uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno na bazie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze. pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a