r e k l a m a

Partner serwisu

Odkrywka nie zabierze ziemi rolnikom

Wiadomości
Data publikacji 20.03.2017r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu nie zgodziła się na stworzenie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w okolicy Ościsłowa. Eksploatacja węgla w ten sposób mogłaby przyczynić się do degradacji obszaru Natura 2000. Na odkrywkę nie zgadzali się także lokalni rolnicy.

10 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo. Taką inwestycję chciała prowadzić spółka PAK Kopalnie Węgla Brunatnego Konin.

r e k l a m a– W świetle zgromadzonych dowodów stwierdzono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na Jezioro Wilczyńskie, będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie – podaje Łukasz Dąbkowski, rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu.

Urząd wskazuje, że obecnie eksploatowana odkrywka Jóźwin IIB wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym, w tym na Jez. Wilczyńskie.

Analizy wykazały, że dodatkowa odkrywka w Ościsłowie pogłębiłaby tylko te negatywne skutki.

Nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych – wyjaśnia Łukasz Dąbkowski.

Z kolei lokalni rolnicy i ekolodzy podkreślają, że budowa odkrywki przyczyniłaby się do zniszczenia przyrody i do szkód dla użytków rolnych. – W końcu ktoś mądry zrozumiał, że liczy się nie tylko węgiel, ale też polska przyroda i tysiące mieszkańców regionu. My tu żyjemy z turystyki i rolnictwa i dobrze nam z tym, to są nasze miejsca pracy – mówi Józef Drzazgowski, przewodniczący Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze.

Natomiast przedstawiciele inwestora już zapowiedzieli, że nie zgadzają się z decyzją RDOŚ i uważają ją za pozbawioną argumentów merytorycznych. Zarząd PAK KWB Konin podaje, że decyzja urzędu jest sprzeczna z deklaracjami władz centralnych i zapowiedział  odwołanie się od tej decyzji. pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a