r e k l a m a

Partner serwisu

Odstrzał sanitarny w powiecie łosickim

Wiadomości
Data publikacji 12.08.2017r.

Bogusław Kuśmierczyk, powiatowy lekarz weterynarii w Łosicach wydał 4 sierpnia br. rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego na terenie powiatu łosickiego.

PLW nakazał dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części położonych na terenie powiatu łosickiego przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików w liczbie 119 sztuk na obszarze tych obwodów w terminie do 31 marca 2018 roku.

r e k l a m aMyśliwi mają także nakaz niezwłocznego zgłaszania PLW w Łosicach każdego przypadku znalezionego dzika, dostarczenia tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez PLW oraz zagospodarowania tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

Powyższy nakaz dotyczy następujących kół łowieckich: z Łosic: „Basior” i „Cyranka”; z Warszawy: „Miłośnicy Łowiectwa”, „Hubertus”, „Wola”, „Oświata”, „Kruk”, „Kaczka” oraz „Brzozówka”; Z Białej Podlaskiej „Ostoja”; z Siedlec „Ostoja” i „Hubert” oraz z Rudki „Dzik”. jn

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a