r e k l a m a

Partner serwisu

Plantatorzy buraków będą bardziej chronieni

Wiadomości
Data publikacji 20.04.2017r.

19 kwietnia przedstawiciele Krajowego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych i Związku Producentów Cukru podpisali Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru. W założeniu ma ono chronić prawa rolników uprawiających buraki cukrowe, co jest bardzo ważne w kontekście uwolnienia rynku cukru od października 2017 roku.

Kluczowa jest optymalizacja uprawy buraka cukrowego i jego odbiór

– Dzisiaj najważniejszym czynnikiem wpływającym na dochodowość jest optymalizacja wszelkich działań związanych zarówno z uprawą buraka cukrowego, jak i odbiorem surowca. Jakość korzeni jest kluczowa, dlatego wypracowywanie zasad dotyczących określania zanieczyszczeń i pobierania prób oraz sprawowanie kontroli nad tym procesem są jednymi z najważniejszych zadań związków plantatorów – powiedział uważa Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego Związku Plantatorów Buraków Cukrowych.

r e k l a m aJakie zapisy znalazły się wporozumieniu plantatorów buraka cukrowego z proucentami cukru?

Porozumienie przewiduje obowiązek uzgodnień między związkiem plantatorów a producentami cukru warunków umów kontraktowych.

Zgodnie z podpisanym Ogólnopolskim Porozumieniem Branżowym:

  • obie strony mają ustalać jakie wymagania muszą spełniać korzenie buraka cukrowego przyjmowane przez cukrownie,
  • obie strony mają  ustalać jaki może być poziom zanieczyszczeń,
  • określone zostaną zasady dotyczące pobierania prób do analizy jakościowej,
  • zostanie wprowadzony obowiązek odbioru wszystkich buraków z pola,
  • został wypracpwany sposób określania ilości buraków kontraktowanych,
  • uzgodniono system przeliczenia ilości buraków kontraktowanych przy jakości standardowej na ilość odpowiednią dla rzeczywistej jakości dostarczonych buraków,
  • zapewniono stosowanie premii za wczesne i późne dostawy,
  • potwierdzono  zasadę, że wysłodki buraczane są należne plantatorom.

Porozumienie ważne ze względu na liberalizacje rynku cukru

– Porozumienie jest szczególnie ważne  w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych. Porozumienie to może stabilizować rynek cukru – twierdzi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, który był obecny przy podpisaniu porozumienia.Porzumienie zawarte przez Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i Związek Producentów Cukru w Polsce 

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru jest o tyle istotne, że Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego zrzesza około 35 tys. polskich plantatorów buraka cukrowego a w skład Związku Producentów Cukru w Polsce wchodzą: Krajowa Spółka Cukrowa „Polski Cukier”, Nordzucker Polska, Pfeifer & Langen Polska oraz Südzucker Polska.

pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a