r e k l a m a

Partner serwisu

Ponad 400 nierolników chce kupić ziemię

Wiadomości
Data publikacji 20.06.2016r.

Do 8 czerwca do ANR wpłynęło ponad 400 wniosków o zgodę na zbycie ziemi rolnej osobom niebędącym rolnikami – poinformowała Agencja Nieruchomości Rolnych. Do tej pory 24 wnioski rozpatrzono pozytywnie, jeden negatywnie.

– Do środy złożono ponad 400 wniosków o zgodę na zbycie ziemi. Są to wnioski osób, które są zainteresowane i dają rękojmie prowadzenia gospodarstwa rolnego – powiedziała Anna Zając-Plezia – dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobami w Agencji Nieruchomości Rolnych.

r e k l a m aANR zaprezentowała serwis internetowy, który ma pomóc wszystkim zainteresowanym nowymi przepisami regulującymi obrót ziemią rolną. Po adresem www.gospodarstwopolska.pl można znaleźć m.in. teksty ustaw oraz odpowiedzi na pytania związane z nowymi przepisami.
Zając-Plezia poinformowała, że powołany został koordynator, który ma nadzorować sprawne odpowiedzi na pytania. Serwis ma przełożyć skomplikowany język prawny na zrozumiałą informację.

– Serwis jest przede wszystkim skierowany do osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości rolnej, utworzeniem gospodarstwa rolnego, zbyciem nieruchomości rolnej, ale może z niego korzystać każdy zainteresowany – dodała Zając-Plezia.
Przypomnijmy, że Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 14 kwietnia, weszła w życie 30 kwietnia. Nowe przepisy wstrzymują sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Obecnie podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi będzie dzierżawa.

Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią, zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona, co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Agencja Nieruchomości Rolnych uzyskała prawo pierwokupu ziemi, gdy uzna, że transakcja nie powinna dojść do skutku. Jednak nie dotyczy to dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ireneusz Oleszczyński

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a