r e k l a m a

Partner serwisu

Prawo wodne – projekt ustawy trafił do Sejmu

Wiadomości
Data publikacji 16.05.2017r.

Projekt ustawy „Prawo wodne” pod koniec kwietnia został skierowany do Sejmu. Zaproponowane uregulowania w dużym stopniu odnoszą się do rolnictwa.

Projekt określa m.in. opłaty za korzystanie z wody, kwestie związane z melioracją czy sposób postępowania z nawozami i odchodami zwierzęcymi. Zgodnie z projektem ustawy rolnicy zostaną objęci opłatą za pobór wody według następujących stawek:

r e k l a m a  1. pobór wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie nie będącym zwykłym korzystaniem z wód:  0,30 zła za 1 m3 pobranych wód podziemnych oraz 0,15 zła za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,
  2. pobór wody do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej za pomocą urządzeń pompowych – 0,15 zła za 1 m3 pobranych wód podziemnych.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a