r e k l a m a

Partner serwisu

Rząd co roku będzie ustalał kwoty dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego

Wiadomości
Data publikacji 23.10.2015r.

Ministerstwo rolnictwa znalazło sposób na to, aby nie było więcej kontrowersji przy wypłacaniu dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Do tej pory kwoty wsparcia były stałe. Na początku tego roku z powodu ogromnego zainteresowania rolników pieniędzy nie starczyło i stawki zostały obniżone.

r e k l a m a

Jak informuje Agencja Rynku Rolnego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat.

Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

Z uwagi na zmianę przepisów ulegnie zmianie także formularz wniosku o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na stronie internetowej ARR przed rozpoczęciem terminu na składanie wniosków, tj. przed 15 stycznia 2016 r.

Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

Oznacza to, że wsparcie kwoty wsparcia za każdym razem mogą być inne. Do tej pory budżet na dopłaty przeznaczał około 100 mln zł.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a