r e k l a m a

Partner serwisu

Skąd się wzięły nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w polskich chlewniach?

Wiadomości
Data publikacji 18.06.2017r.

Od 7 do 14 czerwca br. wykryto 7 kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach. Dwa z nich stwierdzono w woj. podlaskim, a aż 5 w powiecie bialskim w woj. lubelskim. Tym samym mamy w Polsce już 30 ognisk ASF u świń hodowlanych.

W woj. podlaskim ogniska ASF w chlewniach stwierdzono w czerwcu w gminie Mielnik w powiecie siemiatyckim i gminie Trzcianne w powiecie monieckim.

r e k l a m a– W tym miesiącu na terenie powiatu bialskiego stwierdzono 5 ognisk ASF-u. W Starych Buczycach w gminie Janów Podlaski, w Witulinie w gminie Leśna Podlaska, w miejscowości Komarno w gminie Konstantynów, w Woskrzenicach Dużych w gminie Biała Podlaska i w miejscowości Mariampol w gminie Leśna Podlaska – wylicza Radomir Bańko, powiatowy lekarz weterynarii w Białej Podlaskiej.

Wszystkie ogniska były w małych gospodarstwach hodujących od 3 do 14 świń. – Są to gospodarstwa bez bioasekuracji, niekiedy bez ogrodzenia, bez bram do gospodarstw i z nieszczelnymi drzwiami do budynków gospodarskich – mówi Radomir Bańko.

Jednoznacznej przyczyny zawleczenia wirusa do gospodarstw nie stwierdzono, ale podejrzewa się, że mógł on zostać przeniesiony wraz z zielonką.Radomir Bańko (z lewej) nie wyklucza nałożenia kar na myśliwych

– W zagrodach utrzymywane było również bydło, które wychodziło na pastwisko. Pastwiska znajdują się w pobliżu lasów, w których stwierdzaliśmy ASF u padłych dzików. Naukowcy mówią, że bydło na kopytach raczej nie powinno wnieść wirusa do budynku, ale może został on zawleczony wraz ze skoszoną zielonką, w której mogły znajdować się odchody dzików zarażonych wirusem. Z prowadzonej dokumentacji wynika, że nie było w tych gospodarstwach zakupu zwierząt, więc wykluczamy taki czynnik jak nowo wprowadzone do gospodarstwa zwierzęta. Były tam krycia naturalne knurem, ale w gospodarstwach, w których były lochy pokryte tym knurem nie stwierdzono wirusa – dodaje Radomir Bańko.

W gospodarstwach, w których stwierdzono obecność wirusa ASF-u świnie zostały zlikwidowane i zutylizowane. Zostały także wydane rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, w których zostały określone obszary – zapowietrzony w odległości około 3 km wokół ognisk i w promieniu kolejnych 7 km jest obszar zagrożony. Została podjęta decyzja, żeby w obszarach zapowietrzonych wybić świnie. Jeżeli w tych obszarach znajdują się fermy trzody chlewnej, w których zachowano zasady pełnej bioasekuracji, to świnie nie będą w nich likwidowane. Oczywiście będą one pod wzmożonym nadzorem i pod szczególnymi restrykcjami. Należy dodać, że w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym w ciągu co najmniej 30 dni nie można wwozić ani wywozić świń. Nie można także zabijać świń na użytek własny.

Rolnicy hodujący trzodę chlewną w powiecie bialskim są zaniepokojeni zaistniałą sytuacją i nagłym wzorstem liczby ognisk ASF na ich terenie. Uważają, że do zawleczenia wirusa ASF do chlewni przyczyniła się zbyt duża populacja dzików. Hodowcy są zdania, że odstrzał sanitarny tych zwierząt na ich terenie nie jest prowadzony w zadowalającym tempie. Dlatego rolniczy OPZZ wspólnie z wójtem Konstantynowa zorganizował 12 czerwca br. spotkanie w Konstantynowie. Zaproszenie otrzymali przedstawiciele koła Darzbór oraz Radomir Bańko, powiatowy lekarz weterynarii.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a