Zakaz stosowania tlenku cynku w paszach dla zwierząt dopiero za 5 lat

Wiadomości
Data publikacji 22.10.2017r.

Polska wystąpi o przedłużenie możliwości stosowania tlenku cynku w paszach leczniczych. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej tej instytucji informuje, że Polska skorzysta z okresu przejściowego przewidzianego w decyzji Komisji Europejskiej, która wprowadza zakaz stosowania leczniczego tlenku cynku w paszach dla zwierząt.

Decyzja wykonawcza została podpisana 26 czerwca br. Podjęto ją ze względu na negatywny wpływ tego związku chemicznego na środowisko naturalne. Krajowe organizacje branżowe domagały się skorzystania z możliwości odroczenia wejścia w życie zakazu stosowania tlenku cynku w paszy dla zwierząt o pięć lat ze względu na brak dostępności skutecznych środków alternatywnych. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających tlenek cynku powinny więc obowiązywać do 26 czerwca 2022 roku.


Ministerstwo rolnictwa zwróciło się jednocześnie do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach z prośbą o opracowanie wytycznych dotyczących stosowania produktów alternatywnych w przypadku braku na rynku produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających tlenek cynku.ds

Partner serwisu