r e k l a m a

Partner serwisu

Zakaz wypuszczania drobiu

Wiadomości
Data publikacji 18.03.2017r.

Ze względu na ptasią grypę w Polsce wciąż obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach. Dotyczy to także chowu wybiegowego.

Resort rolnictwa oraz Główny Inspektorat Weterynarii przypominają, że wciąż obowiązują zapisy rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Prawo tam określone przewiduje, że każdy hodowca drobiu musi trzymać ptactwo w odosobnieniu w zamkniętych budynkach lub innych miejscach, które uniemożliwiają kontakt z innymi ptakami, w tym z dzikimi.

r e k l a m aW ostatnim czasie pojawiły się informacje, że obostrzenia nie dotyczą gospodarstw nastawionych na produkcję jaj lub mięsa drobiowego klasyfikowanego jako z chowu wybiegowego. Takim doniesieniom zaprzecza Główny Inspektorat Weterynarii i podkreśla, że zasady dotyczą wszystkich gospodarstw, które hodują drób.

Zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja pochodzące z chowu wybiegowego mogą być sprzedawane ze specjalną informacją na temat metody chowu przez okres 12 tygodni od wejścia restrykcji. Okres ten upływa 21 marca. Po tym dniu, aby hodowcy mogli umieszczać na produktach adnotację „z chowu wybiegowego”, będą musieli trzymać drób w wolierach lub w zadaszonych miejscach z ogrodzeniem sięgającym od krawędzi dachu do podłoża. pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a