r e k l a m a

Partner serwisu

Złóż wniosek na dopłatę do materiału siewnego

Wiadomości
Data publikacji 24.05.2017r.

Jeszcze przez miesiąc – do 25 czerwca – można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Wsparcie będzie udzielane za materiał  kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty można uzyskać za materiał użyty do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2016 roku do 15 czerwca 2017 roku.

r e k l a m aDopłaty do materiału siewnego - na jakie gatunki przysługują?

Wg ARR, dopłaty przysługują na materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka. Dopłaty będą też przyznawane do mieszanek zbożowych i pastewnych, o ile w ich skład wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Oto szczegółowa lista odmian roślin  na jakie można otrzymać dopłaty:

1) w przypadku zbóż:

 • jęczmień,
 • owies nagi,
 • owies szorstki,
 • owies zwyczajny,
 • pszenica twarda,
 • pszenica zwyczajna,
 • pszenżyto,
 • żyto;
2) w przypadku roślin strączkowych:

 • bobik,
 • groch siewny (odmiany roślin rolniczych), 
 • łubin biały,
 • łubin wąskolistny,
 • łubin żółty,
 • soja,
 • wyka siewna;
3) ziemniak.

Zwróć uwagę na limity w pomocy de minimis w rolnictwie

Przy składaniu wniosku należy pamiętać, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana rolnikowi w ciągu ostatnich 3 lat nie może przekroczyć 15 tys. euro. Warto także zwrócić uwagę, że w 2017 roku zmienił się wniosek o przyznanie dopłat za materiał siewny.

pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a