Angielski system opasu bydła: kosztowny ale efektywny

Hodowla Zwierząt Żywienie
Data publikacji 12.11.2017r.

Czy i komu opłaca się wykorzystanie jęczmienia, słomy jęczmiennej i koncentratu białkowego w opasie młodych buhajków mięsnych na wzór rolników z takich krajów jak Wielka Brytania i USA?

Hodowla musi się opłacać


Opasy są mniej wymagające od trzody czy nawet bydła mlecznego. Nie potrzebują zaawansowanych technologicznie budynków czy też drogich pasz. Jednak, aby uzyskać jakikolwiek dochód, trzeba dłużej czekać niż w przypadku innych gałęzi produkcji rolniczej. Należy pamiętać, że opas trwa ok. 10 miesięcy w przypadku odsadków i ok. półtora roku, jeśli materiałem startowym są cielęta w wieku od 3 do 8 tygodni, a koszty ulegają częstym zmianom. Trzeba więc przekalkulować opłacalność zastosowania poszczególnych pasz

Na czym polega system angielski?


Ostatnio zarówno w przypadku odchowu jałówek, jak i opasu buhajków dużo mówi się o systemie angielskim. W przypadku jałówek podawana jest słoma najlepiej jęczmienna bardzo dobrej jakości oraz koncentrat białkowy, zaś w opasie buhajków dochodzi jeszcze trzeci komponent, jakim jest gniecione ziarno jęczmienia.

System angielski zalecany jest przede wszystkim dla gospodarstw posiadających odpowiednie grunty pod uprawę jęczmienia dominującego w dawce. System ten to opas oparty w przeważającej ilości na paszach treściwych (często ponad 75% dawki) z dodatkiem słomy jęczmiennej. Zatem jest on dość kosztowny, ale i efektywny, gdyż buhajki do 10 miesiąca życia osiągają masę ciała 450 kg. W Wielkiej Brytanii i USA buhajki są utrzymywane w chowie alkierzowym, ale z całodobową możliwością korzystania z wybiegów. W systemie nie stosuje się wypasu ani innych pasz objętościowych poza słomą jęczmienną (czasami zamiennie siano).W skład dawki dla opasów wchodzi jęczmień, w dwóch formach – gniecionej w postaci płatków (71%) oraz całych ziaren (23%), dodatek koncentratu białkowego (o stężeniu 24% białka) oraz słoma jęczmienna do woli. Należy także podkreślić, że istotną rolę w żywieniu tej grupy stanowi nieograniczony dostęp do wody oraz uzupełnienie witamin i substancji mineralnych w postaci dodatku mineralno-witaminowego. Przyjmuje się, że opasy o masie 200 kg powinny otrzymać 3,5 kg jęczmienia, o masie 250 kg 4,0 kg jęczmienia, o masie 300 kg 4,5 kg jęczmienia, o masie 350 kg 5,0 kg jęczmienia, a o masie 450 kg 6,0 kg jęczmienia.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

Partner serwisu