r e k l a m a

Partner serwisu

Bydło mięsne: jak uzupełnić żywienie pastwiskowe?

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 09.09.2017r.

Powoli sezon pastwiskowy zbliża się do końca. Chociaż w wielu gospodarstwach mięsne stada pozostaną „pod chmurką” tak długo, jak to będzie możliwe, to musimy pamiętać, że przy niskiej jakości pastwisk i ograniczonym pobraniu zielonki, pod koniec sezonu żywienia letniego konieczne jest dodatkowe dokarmianie krów i cieląt.

Run pastwiskowa zawiera stosunkowo dużo białka, a mało włókna, suchej masy i niektórych składników mineralnych, dlatego przez cały okres pastwiskowy zaleca się stały dostęp bydła do słomy zadawanej okresowo do zadaszonych paśników oraz lizawek solnych wzbogaconych w makro- i mikroelementy. Zalecanym sposobem dokarmiania mięsnego stada na pastwisku jest uzupełnianie włókna, a przy okresowym niedoborze runi podawanie słomy, której dziennie zapotrzebowanie powinno wynosić 2–3 kg na krowę. Stały dostęp do słomy daje zwierzętom poczucie sytości, wypełnienia, a tym samym zaspokojenia głodu fizycznego. Włókno zawarte w słomie zwalnia przemieszczanie się treści w żwaczu, co powoduje dłuższe jej zaleganie w przedżołądkach oraz stymuluje odruch przeżuwania.

r e k l a m aPonadto zwierzęta korzystające z pastwiska, w porównaniu z żywionym w oborze pobierają mniej suchej masy i osiągają mniejsze przyrosty. Wynika to z niedoboru w zielonkach energii, której deficyt pogłębiany jest dodatkowo przez dużą aktywność ruchową na wolnym powietrzu. Bardzo dobrą paszą uzupełniającą niedobory energii w żywieniu pastwiskowym jest kiszonka z kukurydzy lub GPS-y o dużej zawartości skrobi.

Podczas wypasu bydła mięsnego trudno jest ustalić dobowe pobranie paszy. Na domiar tego występują duże wahania wartości pokarmowej pasz objętościowych. Z tych względów dobrym wskaźnikiem mówiącym o pokryciu zapotrzebowania pokarmowego krów jest obserwacja ich kondycji.

Beata Dąbrowska

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a