Część Podlasia oficjalnie uznana za wolną od chA

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 05.06.2017r.

Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z 24 maja br. część województwa podlaskiego uznano za terytorium wolne od choroby Aujeszkyego u świń. Regiony wolne od tej choroby wymieniono w decyzji 2017/888 w załączniku III. Wśród nich są powiaty augustowski, białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski.

Wpisanie kilku regionów województwa podlaskiego do decyzji Komisji Europejskiej oznacza, że świnie z pozostałych regionów kraju oraz regionów Unii Europejskiej, które nie są wolne od choroby Aujeszkyego będą musiały spełnić dodatkowe wymogi, aby mogły zostać wwiezione.


Do regionu uznanego za wolny mogą być wprowadzane wyłącznie świnie pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, położonych także w wolnym regionie. Wprowadzane więc do wymienionych obszarów województwa podlaskiego mogą być:

  1. świnie pochodzące ze stad o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego,
  2. świnie pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego, położonych w regionie prowadzącym program zwalczania choroby Aujeszkyego (nie uznanym za wolny), pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem do regionu wolnego zostaną poddane 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego z ujemnym wynikiem badań. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed wysyłką, transportem,
  3. materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego,
  4. materiał biologiczny, pozyskany w centrum o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia.
ds

Partner serwisu