Jak ustrzec się przed gryzoniami w chlewni?

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 06.09.2017r.

Ochrona przed gryzoniami to jeden z elementów bioasekuracji, tak ważnej w obliczu przedostawania się do chlewni różnych zarazków, w tym wirusa afrykańskiego pomoru świń. Bioasekuracja jest najtańszym sposobem ochrony stad przed chorobami.

Niebezpieczne dla ludzi


Do wykładania trutek zdecydowanie najlepiej użyć karmników lub stacji deratyzacyjnych. Gryzoń nie jest w stanie wyjąć trucizny na zewnątrz. Jest to proste urządzenie, które wyklucza przypadkowe zjedzenie trutki przez ludzi lub zwierzęta domowe albo wolno żyjące. Trutki na myszy i szczury działają na bazie inhibitorów krzepnięcia krwi, dlatego są niebezpieczne nie tylko dla gryzoni, ale także dla innych zwierząt i oczywiście dla ludzi. Urządzenie na trutkę zabezpiecza również preparat przed warunkami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem).

Myszy bytują głównie wewnątrz obiektów, dlatego karmniki deratyzacyjne należy umieścić w budynkach. W przypadku myszy bardzo istotna jest duża liczba punktów z trucizną. Są one bowiem przyzwyczajone do pobierania małych ilości pokarmu w wielu miejscach. Nierównomierne rozłożenie trucizny może sprawić, że zwierzęta nie pobiorą wystarczającej dawki substancji aktywnej.

W przypadku szczurów miejsca wyłożenia trutki powinny znajdować się na zewnątrz budynków, w miejscach stałego przemieszczania się gryzoni. Dobrze jest rozstawić karmniki z preparatem w pobliżu ścian bądź we wnękach. Tam bowiem zwierzęta czują się najbezpieczniej i najprędzej zdecydują się na pobranie preparatu.


Myszy i szczury nie tylko podjadają pasze, ale także je zanieczyszczają, uszkadzają również worki i przyczyniają się do stratW gospodarstwie musi być prowadzona dokumentacja deratyzacji i kontrolowane zużycie wyłożonych preparatów. Pułapki należy też regularne uzupełniać.

Ochrona lepsza niż walka

Gryzonie trudno wyeliminować, dlatego przede wszystkim należy zapobiegać ich pojawieniu się w gospodarstwie. Należy przestrzegać higieny w chlewni oraz na całym terenie gospodarstwa. W ograniczaniu populacji gryzoni ważną rolę odgrywają zabiegi profilaktyczne polegające na uniemożliwieniu im dostępu do przechowywanej żywności i wody. Nie wolno pozostawiać dużej ilości odpadków, gdyż stanowią one pokarm dla szczurów oraz myszy. Śmietniki muszą być szczelne, a kompostowniki stale przykryte.

Ważne jest także zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych czy okien przy pomocy specjalnych siatek. Szczury mogą dostawać się do obiektu również poprzez szczeliny między drzwiami i posadzką, więc powinny one być jak najmniejsze. Należy zabezpieczyć miejsca przechodzenia rur w ścianach i podłogach. Między nimi nie powinno być wolnych przestrzeni. Z kolei przewody elektryczne powinny być osłonięte blachą lub siatką drucianą.

Należy także zlikwidować trudno dostępne dla człowieka przestrzenie podpodłogowe, w których szczury mogą się spokojnie gnieździć. Gryzonie rozmnażają się w miejscach mało dostępnych oraz tam, gdzie czują się bezpiecznie. Jeśli zabezpieczymy wszystkie zakamarki i wysprzątamy teren, szczury nie będą miały możliwości bezpiecznego schronienia i wydania potomstwa.

W ochronie przed gryzoniami pomaga także budowa ogrodzenia. Powinno być przytwierdzone do zagłębionej w ziemi na głębokość co najmniej 30 cm podmurówki. Zabezpieczenie takie uniemożliwia lub w zasadniczy sposób utrudnia przedostanie się na teren chlewni nie tylko zwierząt dziko żyjących, ale także gryzoni.

Dominika Stancelewska

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Poprzednia strona

Partner serwisu