Mikroklimat w chlewni wpływa na zdrowie i przyrosty

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 17.06.2017r.

Jakość powietrza wpływa w znaczący sposób na zachowanie zwierząt i wyniki produkcyjne. Wpływa też na zdrowie osób pracujących przy zwierzętach. Wentylacja obok systemu utrzymania jest najistotniejszym elementem wyposażenia budynku, a skutki niedomagań można zaobserwować najczęściej poprzez pogorszenie zdrowotności zwierząt, a za gorsze wyniki produkcyjne obarczamy jakość pasz czy genetykę zwierząt.

Zwierzęta wydzielają ciepło i parę wodną. Świnie cechuje niekorzystny stosunek masy serca do masy ciała i idące za tym znacznie większe obciążenie włókien mięśnia sercowego. Zwierzęta te cechują się też zagęszczoną krwią. Dlatego mają trudności z oddawaniem nadmiaru ciepła w skrajnie wysokich temperaturach, mogących powodować padnięcia dorosłych osobników. Ponadto temperatura 32°C może obniżyć przyrosty nawet o 30%.


Ponieważ musimy mierzyć się z dużymi wahaniami temperatury (od -20° do +40°C), trzeba przygotować budynek tak, by zwierzęta mogły dobrze funkcjonować zarówno w jednych, jak i w drugich warunkach. Konieczne są specjalne systemy wentylacji, służące poprawianiu jakości powietrza w chlewni. Poza parą wodną i ciepłem zwierzęta wydzielają również szkodliwe gazy, między innymi dwutlenek węgla, amoniak i siarkowodór, które muszą być usuwane na zewnątrz. Utrzymanie temperatury i wilgotności powietrza na optymalnym poziomie oraz zapewnienie optymalnego składu chemicznego powietrza w pomieszczeniu odbywa się na drodze wymiany za pomocą urządzeń wentylacyjnych.

Wymiana, nie przeciągi

Nawet w zimie trzeba utrzymywać choćby minimalny dopływ świeżego powietrza, które jest niezbędne dla organizmu i odprowadzenia szkodliwych gazów. Dla zwierząt istotna jest prędkość oraz kierunek ruchu powietrza. Duży ruch powietrza w niskich temperaturach zwiększa ochładzanie i przez to przemianę materii. Powoduje to straty paszy na dodatkową produkcję ciepła. W okresie letnim dzieje się dokładnie na odwrót, gdyż zwiększony ruch powietrza pozwala łatwiej pozbyć się nadmiaru ciepła. Latem, gdy jest gorąco, zbytnie otwarcie wlotów powietrza powoduje zawirowania i przeciągi. Jeśli mamy za dużo otwartych przestrzeni, to wloty mogą stać się wylotami powietrza i tak naprawdę nie trafi ono do przestrzeni dla zwierząt.Poprzez próby z zamgławianiem powietrza można sprawdzić, jak zachowa się ono w danym pomieszczeniu i przy zastosowanym systemie wentylacji

W przypadku wentylacji mechanicznej ruch powietrza następuje dzięki wentylatorom poprzez zmianę ciśnienia. Wielkość (średnica) wentylatorów jest uzależniona od typu budynku, powierzchni pomieszczenia oraz grupy technologicznej zwierząt. Wentylatory dodatkowo mogą być wyposażone w specjalna kratkę, która zapobiega wprowadzaniu zimnego powietrza w czasie, gdy wentylator nie pracuje. Dodatkowo uniemożliwia dostęp wody podczas deszczuoraz nie wprowadza promieni słonecznych do środka budynku.Sufit perforowany montowany jest w porodówkach i na odchowalni. Powietrze przedostające się do pomieszczenia wcześniej ogrzewa się w kanałach doprowadzających i równomiernie wchodzi do środka


W nowoczesnym budownictwie stosuje się najczęściej system wlotów powietrza, których sterowanie odbywa się za pomocą czujników temperatur podpiętych pod komputer sterujący całym klimatem w chlewni. Natomiast kominy wentylacyjne służą do wyprowadzania zużytego powietrza na zewnątrz. Mogą być też montowane specjalne systemy schładzania i zraszania stosowane do zbijania temperatury w bardzo upalne dni.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Czytaj dalej

Partner serwisu