Na pastwisku jak najdłużej

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 02.07.2017r.

Pastwisko odgrywa szczególną rolę w żywieniu krów mamek z cielętami. Krowy  w okresie żywienia letniego uzupełniają niedobory składników pokarmowych i tym samym odbudowują rezerwy. Cielęta z wycieleń zimowych i wczesnowiosennych poza mlekiem pobierają 40–50% składników z dobrej jakości runi pastwiskowej.

Składniki pokarmowe z runi pastwiskowej mogą w 65% pokrywać roczne zapotrzebowanie krowy z cielęciem. Ruch, świeże powietrze, zmienne warunki pogodowe, hartują organizm zwierzęcy, z tego względu żywotność krów przedłuża się o kilka lat. Mięsna młodzież lepiej się rozwija i przyrasta. Na dobrym pastwisku w średnio intensywnym systemie opasu buhajki mogą uzyskać przyrosty nawet do 1000 g na dobę.


Aby jednak nasze stado jak najlepiej wykorzystało pastwisko, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach wypasu. Najlepsze wyjadanie runi pastwiskowej następuje przy wysokości traw 15–25 cm. Na pastwiskach intensywnie nawożonych, plon zielonej masy z 1 m2 pastwiska powinien kształtować się na poziomie ok. 2 kilogramów.Należy unikać zbyt długiego przetrzymywania zwierząt na jednej kwaterze, gdyż brak paszy jest jedną z przyczyn forsowania ogrodzeń przez stado. Gdy spędzamy stado na kwaterę nocną, pastwisko powinno być zaopatrzone w drogi przepędowe.

Zwierzęta bardzo chętnie korzystają z naturalnych osłon w postaci drzew i krzewów, dlatego najtańszym sposobem spełnienia tego warunku jest włączenie zadrzewień lub zakrzaczeń w teren kwatery. W upalne dni stado przebywa w miejscach zacienionych, przy braku na pastwisku naturalnych zacienień, powinno zapewnić się wiaty, które będą chronić je od słońca, jak również od silnych wiatrów i deszczu.

Oczywiście zwierzęta przebywające na pastwisku muszą mieć stały dostęp do wody. Jej okresowy brak powoduje długie przerwy w pasieniu się, a w konsekwencji mniejsze pobranie paszy. Dla bydła mięsnego, przebywającego na pastwisku określa się różne zapotrzebowanie na wodę. Od około 1% (w stosunku do masy ciała) w dni chłodne i deszczowe, do ok. 10% w dni suche i słoneczne, co oznacza zapotrzebowanie od 5 do 50 litrów wody dziennie na krowę mamkę. Woda dowożona na pastwisko w beczkowozie musi być świeża i chłodna, a beczkowozy należy ustawiać w miejscu zacienionym.

Jedna sztuka duża powinna pobierać od 40 do 80 kg masy zielonej dziennie. Taką dawkę runi zwierzęta pobierają w ciągu 8–10 godzin wypasu, w zależności od zasobności pastwiska, fazy rozwojowej traw i warunków pogodowych. Warto także wiedzieć, że intensywność pasienia jest największa rano, po upływie około 1 godz. po wschodzie i po zachodzie słońca, gdy na trawie jest rosa. W godzinach południowych i dniach słonecznych bydło z reguły się nie pasie.

Beata Dąbrowska

Partner serwisu