Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Rozród świń: Najwięcej poronień jest zimą

Hodowla Zwierząt Świnie
Data publikacji 29.12.2017r.

Spośród czynników przyczyniających się do problemów w rozrodzie świń największe straty ekonomiczne powodują wirusowe i bakteryjne zakażenia loszek i loch, które powodują trudności z występowaniem rui oraz prowadzą do poronień. Często bezobjawowy przebieg schorzeń umyka uwadze producentów trzody chlewnej.

Wirusowe i bakteryjne choroby świń wpływają niekorzystnie na wskaźniki rozrodcze, oddziałując negatywnie na przebieg ciąży i rozwój zarodków oraz płodów. Liczba zakaźnych przyczyn poronień, a tym samym problemy w przebiegu ciąży u loch, zwiększyły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w związku z intensywnym rozprzestrzenieniem się w pogłowiu świń czynników zakaźnych, w tym przede wszystkim wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS), cirkowirusa świń typu 2 (PCV2) i wirusa grypy świń (SIV). Przyczyny poronień są jednym z najtrudniejszych problemów do zdiagnozowania u trzody chlewnej. W wielu przypadkach czynniki je powodujące nie są już obecne w organizmie, gdy dojdzie do poronienia, co uniemożliwia właściwe rozpoznanie przyczyny problemu. Według niektórych badań szacuje się, że odsetek nierozpoznanych poronień wynosi ponad 60% ogólnej liczby przypadków.

r e k l a m aPoprawić warunki

Większość poronień występuje podczas zimnych miesięcy roku, niezależnie od ich przyczyny. Nasilenie tych problemów w tym czasie może oznaczać, że nie do końca dobre są warunki utrzymania loch. Enric Marco, specjalista chorób świń z Hiszpanii, uważa, że w przypadku utrzymania ciąży u macior kluczowe jest dobre odizolowanie zwierząt od środowiska zewnętrznego. Stres termiczny może wpływać negatywnie na układ odpornościowy świń, co powoduje zwiększone ryzyko poronienia. W związku z tym poprawa warunków środowiskowych i mikroklimatu powinny być priorytetem, jeśli w gospodarstwie pojawiają się problemy z rozrodem w miesiącach zimowych.

Zwiększenie dziennej dawki pokarmowej również korzystnie wpływa na lochy prośne, pozwalając im zmniejszyć tym samym negatywny wpływ zimnego otoczenia – twierdzi Marco.  • Opłacalność produkcji świń zależy w dużej mierze od wyników w rozrodzie. Czynniki zakaźne mogą je pogarszać, doprowadzając do zmniejszenia liczby prosiąt w miocie, poronień oraz problemów z kryciem

Poronienie u macior może spowodować też oczywiście obecność patogenów. Skutki zakażenia uzależnione są głównie od rodzaju wirusa oraz czasu, w którym dochodzi do zakażenia zarodków lub płodów. Przypuszcza się, że zakażenie płodów w połowie ciąży może nie prowadzić do ich uszkodzenia. Płody przeżywają zakażenie i może się u nich rozwinąć tolerancja immunologiczna, a w ślad za tym możliwe jest okresowe siewstwo wirusa. Niemniej jednak, do chwili obecnej brak jest jednoznacznych dowodów na istnienie takiego stanu u trzody chlewnej, jak ma to miejsce w odniesieniu do wielu innych gatunków zwierząt.  • – Przyczyny poronień u loch są jednym z najtrudniejszych problemów do zdiagnozowania – uważa Enric Marco

Najczęstszą zakaźną przyczyną poronień są wirusy PCV2 i PRRS.
Niezależnie od przyczyny do większej liczby poronień dochodzi w czasie chłodniejszych miesięcy, co potwierdzają badania, które zostały przeprowadzone na poronionych płodach, pochodzących ze stad z obszaru o dużym zagęszczeniu trzody chlewnej w północnych Włoszech (wykres str. 80). W sumie zbadano 1625 płodów pochodzących od 549 loch w ciągu 3 lat. Chciano określić przyczyny słabych wyników rozrodczych w 140 fermach świń. Wszystkie płody były badane w kierunku obecności między innymi PCV2, PRRSV, parwowirusa (PPV), choroby Aujeszkyego (PRV), enterowirusa świń (PEV) i wirusa zapalenia mózgu i mięśnia sercowego (EMCV).

Przynajmniej jeden czynnik etiologiczny został zidentyfikowany w 323 próbkach (59% przypadków). W 30% przypadków wykryto więcej niż jeden patogen. Czynnikami zakaźnymi najczęściej stwierdzanymi (w 323 dodatnich próbkach) były wirusy PCV2 i PRRSV. Cirkowirus typu 2 stwierdzono w 138 próbkach, PRRSV – w 108. Ponadto: w 64 – bakterie Escherichia coli, w 63 – Streptococcus, a w 20 – parwowirusa.

Dwa najgroźniejsze wirusy

Jak wykazano, cirkowirus świń typu 2 i wirus zespołu rozrodczo-oddechowego są najczęstszymi zakaźnymi przyczynami poronień. Wyniki wyraźnie pokazują, że lepsza kontrola obu chorób powinna być priorytetem w intensywnej produkcji trzody chlewnej, gdyż decyduje o liczbie odchowanych prosiąt od lochy i opłacalności chowu. Wirusy wpływają patogennie na przebieg ciąży u loch na dwa sposoby:
  1. pośrednio – namnażają się w komórkach odległych od tkanek związanych z ciążą, wywołując zakażenie organizmu, a w ślad za tym – immunologiczną reakcję obronną organizmu i w wielu przypadkach objawy ze strony układu oddechowego lub pokarmowego oraz towarzyszące im objawy ogólne, w tym przede wszystkim wzrost temperatury ciała (wirus grypy świń);
  2. bezpośrednio – namnażając się przede wszystkim w układzie rozrodczym i tkankach zarodków albo płodów (wirus PRRS, enterowirusy świń, wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego, parwowirus, cirkowirus świń typu 2, wirus choroby Aujeszkyego).

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a