Wzrost pogłowia świń w kraju

Hodowla Zwierząt
Data publikacji 29.05.2017r.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej w kraju. Według danych pogłowie świń w marcu br. wyniosło 11,26 mln sztuk. To wzrost w porównaniu z poziomem sprzed roku. W marcu 2016 roku pogłowie świń w naszym kraju było o blisko 800 tys. sztuk mniejsze.

Największy wzrost odnotowano w tym czasie w przypadku liczby warchlaków i tuczników przeznaczonych na ubój. W ciągu roku pogłowie warchlaków i tuczników wzrosło odpowiednio o 10,2 i 11,6%. Niestety, jak łatwo się domyślać, sytuacja ta jest głównie efektem dużego importu warchlaków. Zwłaszcza, iż w tym samym czasie pogłowie prosiąt utrzymało się na poziomie z ubiegłego roku, czyli 2,64 mln sztuk.


Według danych GUS, w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku import świń o wadze do 50 kg wyniósł 856 tys. szt., będąc tym samym o 1% wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Import świń hodowlanych przeznaczonych do reprodukcji do marca 2017 roku również wzrósł i wyniósł 125 tys. sztuk. Był on dwukrotnie wyższy niż odnotowany w tym samym okresie 2016 r. Pewien optymizm budzą natomiast dane dotyczące pogłowia stada podstawowego. Według danych GUS w marcu liczba loch wyniosła w naszym kraju 902 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych powiększyło się o 7,7% do prawie 600 tys. sztuk.


Na zwiększenie pogłowia świń w kraju wpływała przede wszystkim poprawa opłacalności produkcji. Ceny skupu żywca średnio w Polsce w I kwartale br. kształtowały się na poziomie 4,90 zł/kg i były o prawie 19% wyższe w relacji rocznej. Jednocześnie ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych były o prawie 2% niższe wobec analogicznego okresu przed rokiem. W rezultacie relacja cen trzody chlewnej do cen pasz była o 21% wyższa niż rok wcześniej.ds

Partner serwisu