Większy deszcz odcina ich od świata

Większy deszcz odcina ich od świata

Urszula Krukowska z Kolonii Pełch w gminie Perlejewo od lat walczy o przyzwoity dojazd do szkoły dla swoich dzieci. Drogi, którymi muszą jeździć po deszczach przypominają bagno.

r e k l a m aKrukowscy obawiają się, że sprawa remontu drogi ponownie skończy się na obietnicach.Dowóz córek do szkoły jest dla Urszuli Krukowskiej drogą przez mękę


Zapytaliśmy więc wójta gminy Perlejewo Krzysztofa Radziszewskiego o to, kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi prowadzącej do Kolonii Pełch. Wójt zapewnił nas, że bez względu na naszą interwencję do końca tego roku droga ta zostanie wyremontowana.

Otrzymaliśmy pieniądze od marszałka na budowę tej drogi – mówił wójt Krzysztof Radziszewski.

Jak wspominaliśmy na wstępie, wyjazd z Kolonii Pełch możliwy jest w dwóch kierunkach, przy czym po roztopach lub obfitych opadach deszczu oba są nieprzejezdne. Natomiast obiecywana budowa drogi obejmie tylko jeden odcinek.

Projekt budowy obejmuje odcinek 1200 m drogi, na której tworzy się błoto. Odcinka zalewanego wodą nie jesteśmy w stanie wyremontować, gdyż dochodzi tam do wylewania cieku, którego regulacja nie leży w naszej kompetencji. Staraliśmy się o przeprowadzenie melioracji na terenie między innymi wsi Moczydły i Czarkówki. Niestety, nie było wystarczającego zainteresowania mieszkańców wszystkich objętych tymi pracami wsi. Dlatego projekt upadł. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych nie ma pieniędzy na tę inwestycję – wyjaśniał wójt Radziszewski.

Bo nie ma pieniędzy

Wójt gminy Perlejewo podkreśla, że gminy wiejskie oraz starostwa mają za mało pieniędzy na remonty i budowę dróg.

Cały czas staramy się o zwiększenie puli pieniędzy od marszałka na remont dróg w gminie. Gospodarstwa rolne się rozwijają i w związku z tym po gminnych drogach poruszają się coraz większe sprzęty rolnicze, to z kolei doprowadza do ich szybszego niszczenia. Z przykrością muszę stwierdzić, że obecnie nie tylko drogi gminne, ale także te powiatowe są w złym stanie. W gminie mamy 33 rozproszone sołectwa i potrzebujemy dużych pieniędzy na utrzymanie dróg dojazdowych do nich – dodaje wójt.

Niedawno przez jedną z dróg wiodących do państwa Krukowskich przejechała równiarka. Niewiele to jednak dało Błota nie zlikwidowała. Podobno remont drogi  ma się zakończyć przed końcem października.

Józef Nuckowski

Artykuł podzielony na strony, czytasz 2 z 2 stron.

Zainteresował Cię ten artykuł?
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii