Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Szukam dziewczyny na dobre i złe, która razem ze mną zamieszka

Kącik samotnych serc
Data publikacji 13.09.2017r.

Mam 29 lat. Mieszkam na obrzeżach miasta na środkowym Mazowszu. Jestem sympatycznym chłopakiem pozytywnie nastawionym do świata. Lubię aktywnie spędzać czas.

Jestem wysokim, szczupłym brunetem bez nałogów. Po studiach podjąłem pracę zawodową. Szukam dziewczyny na dobre i złe, która razem ze mną zamieszka.
Poszukiwacz, Nr 246/17

Osoby, któ­re za­in­te­re­su­ją się za­miesz­czo­ną ofer­tą, po­win­ny prze­słać na ad­res re­dak­cji list do wy­bra­nej przez sie­bie oso­by, po­da­jąc jej pseu­do­nim oraz zamieszczony obok numer. My prześle­my list do da­nej oso­by. Nie po­bie­ra­my żad­nych opłat, je­dy­nie w ko­per­tach prze­sy­ła­nych do re­dak­cji po­win­no zna­leźć się wy­cię­te z ru­bry­ki ser­dusz­ko i zna­czek o war­to­ści 2,60 zł. Redak­cja gwa­ran­tu­je peł­ną dys­kre­cję.

Nie odpowiadamy za treść anonsów oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji bez podania przyczyny.

r e k l a m a

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a