Popularne tagi:

 • Czy polski rolnik skorzysta na rosnącej popularności piwa?

  • ?
  Polska znajduje się na czwartym miejscu pod względem spożycia piwa w UE, trzecim pod względem produkcji. Jeśli chodzi o produkcję chmielu, to zajmujemy czwartą pozycję po Słoweńcach, Czechach i Niemcach. Podatek akcyzowy z produkcji piwa jest istotną częścią dochodów naszego budżetu. Czy korzystają na tym nasi producenci chmielu i jęczmienia browarnego?
 • Czym jest skarga pauliańskia i kiedy można z niej skorzystać?

  • ?
  Siostra i szwagier są nam winni sporą sumę pieniędzy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że przekazali cały majątek dzieciom. Czy ten dług może być na drodze postępowania sądowego przeniesiony na dzieci?
 • Czy szkoda wyrządzona przez psa objęta jest ubezpieczeniem OC rolników?

  • ?
  Czy szkoda wyrządzona osobie trzeciej przez psa, który wykorzystywany jest przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym, czyli gdy pełni funkcje stróża, objęta jest ubezpieczeniem OC rolników?
 • Twoje gospodarstwo dotknął huragan, deszcz nawalny – co zrobić, by nie stracić dopłat?

  • ?
  Przechodzące przez Polskę nawałnice powodują opóźnienia w pracach polowych, jak również straty i szkody w produkcji rolnej. W związku z tym rolnicy mogą mieć trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań zadeklarowanych we wnioskach o płatności i fundusze unijne.
 • Będzie popyt na pszenicę konsumpcyjną

  • ?
  Zaawansowanie żniw jest bardzo zróżnicowane nie tylko na poziomie województw, ale także lokalnie, wszystko determinuje pogoda. Ogólnie jednak, zwłaszcza więksi gospodarze, którzy zadbali o ochronę fungicydową, nie narzekają na poziom i jakość zbiorów. Ceny skupu nie są wysokie, zdecydowanie wyżej stoją kontrakty.
 • Ulga inwestycyjna w podatku rolnym – co uznaje się za modernizację?

  • ?
  Zamierzam wymienić dach pokryty dachówką na budynku stajni, w którym utrzymuję m.in. świnie. Planuję także zrobić w tym budynku posadzkę oraz wymienić kojce dla świń z drewnianych na metalowe. Część prac chcemy wykonać sami w ramach rodziny, gdyż prowadzimy gospodarstwo rodzinne. Czy będzie przysługiwała nam ulga w podatku rolnym z tytułu modernizacji budynku? Jeśli tak, to jakie dokumenty, kiedy i gdzie będziemy musieli przedłożyć
 • Szkody w uprawach: jaką pomoc można otrzymać od KRUS-u?

  • ?
  Prowadzę gospodarstwo rolne. Jaką ulgę mogę uzyskać w przypadku wymarznięcia, huraganu, gradu czy innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych prócz odszkodowania od zakładu ubezpieczeń?
 • Wsparcie dla spółek wodnych i dużych gospodarstw w celu ochrony przed ASF

  • ?
  Jeszcze we wrześniu ma być ogłoszony nabór na działanie z PROW, które umożliwi skorzystanie z pomocy spółkom wodnym oraz gospodarstwom trzodowym z terenu zagrożonego ASF.
 • UE wyeksportowała żywność za 923 mln euro

  • ?
  Pod koniec lipca Komisja Europejska opublikowała dane dot. handlu zagranicznego produktami spożywczymi w maju 2017 roku.
 • Deszczowe żniwa obniżają opłacalność uprawy rzepaku

  • ?
  Pogoda nie sprzyja młóceniu rzepaku. Kolejne nawałnice obniżają nadzieje na dobry plon i opłacalność zasiewów. Bardzo intensywne opady opóźniają zbiory i przyczyniają się do osypywania rzepaku, ale co jest najgroźniejsze – do porastania w łuszczynach. Rzepak jest mokry, pada właściwie co drugi dzień. Ceny skupu w Polsce są wyższe niż oczekiwano, ale nie wszystkim zrekompensują poniesione koszty.