Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

500 plus: Czy dochód starszego dziecka może pozbawić zasiłku?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 01.02.2018r.

Pobieram zasiłek rodzinny 500+ na pierwsze dziecko. Do składu rodziny wliczona jest starsza córka na 5 roku studiów dziennych. Od listopada córka pracuje na umowę zlecenie w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Czy powinnam ten fakt zgłosić do ośrodka pomocy społecznej?

W myśl art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci powinna to Pani zrobić. W związku z podjęciem przez córkę pracy na podstawie umowy zlecenia nastąpiło uzyskanie dochodu przez członka rodziny. Uzyskanie przez córkę dochodu miało miejsce po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki zostało przyznane świadczenie. To oznacza konieczność zweryfikowania prawa do świadczenia wychowawczego przez ponowne wyliczenie dochodu rodziny i ustalenie, czy nie przekracza on progu ustalonego w ustawie.

r e k l a m a

Przypomnijmy, że warunkiem przyznania świadczenia na pierwsze dziecko jest osiąganie przez rodzinę dochodu w przeliczeniu na osobę nieprzekraczającego kwoty 800 lub 1200 zł.

Przez dochód rodziny należy rozumieć sumę dochodów członków rodziny, a przez dochód członka rodziny – przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Ustala się je z uwzględnieniem sytuacji, w których nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu. Ma to służyć urealnieniu dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy, w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Studiująca córka Pani ma mniej niż 25 lat i pozostaje na utrzymaniu rodziców, dlatego zaliczono ją do członków rodziny i uwzględniono przy wyliczaniu dochodu na osobę. Skoro jednak ma obecnie dochód z umowy zlecenia, powinien on być doliczony do dochodów rodziny.

Alicja Moroz,
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a