• Jak ustala się dochód z gospodarstwa rolnego?

  • ?
  Oboje z żoną staramy się o renty z KRUS. Ze względu na zły stan zdrowia i brak sił do pracy oddaliśmy w zeszłym roku gospodarstwo w nieodpłatną dzierżawę, żeby ziemia nie leżała odłogiem. Dzierżawca opłaca podatek. Żyjemy z niewielkich oszczędności. Żona ma znaczny stopień niepełnosprawności. Starałem się o przyznanie zasiłku opiekuńczego na nią, ale gmina odmówiła, bo z powodu posiadania ziemi przekraczamy kryterium dochodowe. Czy to zgodne z prawem, gdy ziemia jest oddana w dzierżawę i nie uzyskujemy z niej żadnego dochodu? Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję gminy w mocy. Czy warto odwołać do sądu administracyjnego?
 • Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

  • ?
  Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje.
 • Nie dbamy o producentów ziemniaków

  • ?
  Polskiemu ziemniakowi potrzebny jest eksport, a nie import oraz uczciwa współpraca partnerów handlowych i przetwórców, grzmią producenci i eksperci z branży. W tym roku, kiedy to ziemniaki obrodziły nie tylko w Polsce, ale i u naszych zachodnich sąsiadów, to motto nabiera horrendalnego znaczenia.
 • Wzrosło pogłowie trzody chlewnej i liczba loch

  • ?
  Pogłowie trzody chlewnej według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu tego roku liczyło około 11,353 mln sztuk i było wyższe o 487 tys. sztuk (4,5%) w stosunku do czerwca 2016 roku oraz o 0,8% (o 90,8 tys. sztuk) w porównaniu do marca bieżącego roku. Pogłowie świń było wyższe niemal we wszystkich grupach produkcyjnych. Liczebność warchlaków wzrosła o 6,5%, tuczników o 8,8%, a świń na chów o wadze 50 kg i więcej o 3,5%. Zmalała jedynie wielkość grupy prosiąt o 3,1%.
 • Zamiast oświadczenia zezwolenie na pracę sezonową

  • ?
  Malejące bezrobocie sprawia, że coraz trudniej pozyskać pracowników do prac w gospodarstwie, tym samym coraz bardziej popularne jest zatrudnianie, zwłaszcza do prac sezonowych, cudzoziemców. Najliczniejszą grupę chętnych do pracy w Polsce stanowią Ukraińcy, na drugim miejscu są Białorusini. Od stycznia przyszłego roku zmienią się przepisy, na podstawie których będzie można pozyskać cudzoziemca do prac m.in. w rolnictwie.
 • Hiszpanie mają najwięcej świń w Unii

  • ?
  Hiszpanie wyprzedzają zdecydowanie Niemców pod względem pogłowia trzody chlewnej, wskazują najnowsze dane publikowane za Eurostatem przez Agra Europe. Hiszpania już w ubiegłym roku prześcignęła Niemców, ale dystans jaki dzielił te dwa kraje był nieduży.
 • Opłaty za używanie materiału siewnego z własnego zbioru

  • ?
  Proszę o informacje dotyczące odstępstwa rolnego, opłat za używanie materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem.
 • Nawet 1 mln zł dotacji na infrastrukturę na wsi

  • ?
  Od 25 września do 17 października 2017 r. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu Samorządowego Programu Pożyczkowego.
 • 10 mld złotych na zaliczki dopłat bezpośrednich

  • ?
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje rozporządzenie na mocy, którego będą wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Łączna kwota, która ma być przeznaczona na te środki to ok. 10 mld złotych.
 • Kiedy jest możliwe zasiedzenie współwłasności?

  • ?
  Mąż ponad 32 lata temu otrzymał w darowiźnie udział w nieruchomościach rolnych od rodziców. Grunty te tworzą gospodarstwo rolne i mąż przez cały ten okres prowadził na nich działalność rolniczą. Pozostałe udziały należały do męża dziadków i cioci. Czy może teraz nabyć na własność całą nieruchomość?