• Unię Europejską stać na dopłacanie do rolnictwa

  • ?
  Z prof. Walentym Pocztą, dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozmawiamy na temat zmian na polskiej wsi po wejściu do Unii Europejskiej.
 • Siostra nie zapłaci podatku od spłaty

  • ?
  Rodzice przekazali bratu gospodarstwo w darowiźnie. W akcie notarialnym zapisano, że brat ma mnie spłacić. Określono też kwotę spłaty. Czy będę musiała od tego zapłacić podatek dochodowy?
 • Premia dla młodego rolnika należy się studentowi

  • ?
  14 lat temu zmarł mój mąż, pozostawiając w spadku gospodarstwo rolne. Odziedziczyliśmy je wspólnie z dwoma synami po 1/3 części każde. Gospodarstwo to nadal figuruje na nas troje. W tym roku starszy syn kończy studia rolnicze. Chcielibyśmy razem z młodszym synem odpisać mu swoje udziały. W biurze powiatowym ARiMR dowiedziałam się, że żadnemu z moich synów nie należy się premia dla młodego rolnika, gdyż młody rolnik to osoba, która posiada ziemię nie dłużej niż jeden rok. Czy to prawda? Oni nigdzie nie figurują, nie prowadzili i nie prowadzą żadnej działalności rolniczej. Nie byli też ubezpieczeni w KRUS. Otrzymują rentę rodzinną po zmarłym ojcu, bo nadal się uczą (studia zaoczne).
 • Córka nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego z KRUS

  • ?
  Od 26 lat jestem ubezpieczona w KRUS, a od 12 lat – wdową. Mieszkam z córką, która  uczy się i pobiera rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Jeszcze w czasie trwania nauki urodzi dziecko. Czy może liczyć na zasiłek macierzyński z KRUS?
 • Darowizna nie przechodzi na małżonka

  • ?
  Nasz syn w przyszłym miesiącu będzie wstępował w związek małżeński. Chcielibyśmy jemu i jego żonie przekazać gospodarstwo. Je- dnocześnie zakładamy, że tylko on będzie właścicielem tej nieruchomości. Musimy sporządzić akt darowizny teraz czy można to załatwić po ślubie?
 • Przedawnienie składek

  • ?
  Zalegam z płatnościami do KRUS. Po ilu latach przedawniają się należności wobec rolniczej Kasy?
 • Kto zostanie uznany ojcem dziecka?

  • ?
  Mam zamiar rozwieść się z żoną. Ona obecnie jest w ciąży z innym mężczyzną. Czy prawdą jest, że to ja będę uznany ojcem dziecka?
 • Komu należy się płatność do chmielu w bieżącym roku?

  • ?
  Mam pytanie o płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu z 2006 r. (płatność do powierzchni uprawy chmielu niezwiązaną z produkcją). Słyszałem, że w tym roku obowiązują nowe zasady dotyczące jej uzyskania.
 • Kiedy nowy właściciel może wypowiedzieć dzierżawę?

  • ?
  Od dwóch lat dzierżawię grunty rolne. Właściciel chce je teraz sprzedać. Nie przysługuje mi jednak prawo pierwokupu. Czy to prawda, że właściciel może zbyć ziemię, mimo że dzierżawa zawarta jest na 10 lat? Czy nowy właściciel może wypowiedzieć umowę?
 • Własność chroniona coraz słabiej

  • ?
  Konstytucja RP w art. 21 gwarantuje obywatelom ochronę ich prawa własności. Jednocześnie przewiduje, że wyjątkowo dopuszczalne jest wywłaszczenie, które może nastąpić tylko na cele publiczne. Wywłaszczonemu właścicielowi należy się słuszne odszkodowanie. Niestety, praktyka odbiega od konstytucyjnej zasady.