Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

WPR 2018 zmiany w dopłatach bezpośrednich i dotacjach dla rolników z PROW

Pieniądze i Prawo Dotacje PROW
Data publikacji 01.01.2018r.

Od stycznia 2018 roku obowiązują usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego wsparcia rolnictwa. Dotyczą one m.in. przenoszenia funduszy pomiędzy pierwszym i drugim filarem WPR, zazielenienia oraz większego wsparcia dla młodych rolników.

Są one skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Rozporządzeniem tym mają zostać zmienione: rozporządzenie finansowe regulujące realizację budżetu UE i 15 aktów sektorowych (m.in. z dziedziny rolnictwa).

Dopłaty bezpośrednie mogą zostać przeznaczone na dotacje dla rolników w ramach PROW i odwrotnie

r e k l a m aPaństwa członkowskie mogą dostosowywać wsparcie w ramach WPR do ich specyficznych potrzeb. Chodzi o przenoszenie środków finansowych z puli na płatności bezpośrednie do ich programów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, pod warunkiem, że żadna taka decyzja nie będzie pociągać za sobą zmniejszenia kwot przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Rozporządzenie wprowadza również bardziej przejrzyste zasady dotyczące interwencji na rynkach, dzięki którym Komisja Europejska może reagować szybko na niedoskonałości rynku bez konieczności uciekania się do publicznej interwencji lub prywatnego przechowywania.

Państwa członkowskie mają mieć z kolei większą elastyczność wspierania konkretnych sektorów o dużym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym w ramach dobrowolnego systemu wsparcia związanego z produkcją. Będą mogły to robić nawet wówczas, gdy sektory te nie znajdą się w kryzysowej sytuacji. Państwa członkowskie będą mogły stosować dobrowolne wsparcie związane z produkcją do 2020 r. w odniesieniu do tych sektorów, którym takie wsparcie przyznano we wcześniejszym okresie referencyjnym.  • Unijni urzędnicy proponują wsparcie na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Zgodnie z nowymi zasadami klauzule dotyczące podziału wartości (tak jak to odbywa się np. w przypadku buraków cukrowych) mogą być negocjowane przez każdy z sektorów produktów.
Nowe rozporządzenie kładzie również nacisk na wspieranie młodych rolników. Młody rolnik, jak dotychczas ma oznaczać osobę, która w chwili składania wniosku ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem. Rozpoczynanie działalności może odbywać się samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, niezależnie od formy prawnej tej działalności.

Istotną zmianą jest zwiększenie dodatkowych płatności z 25% do 50% i zagwarantowania wszystkim młodym rolnikom prawa do ich otrzymywania przez pełny okres pięciu lat, niezależnie od tego, kiedy wystąpią o nie z wnioskiem w ciągu pierwszych pięciu lat prowadzenia działalności. Państwa członkowskie powinny ułatwiać młodym rolnikom dostęp do pełnego okresu pięciu lat płatności dla młodych rolników, również w przypadkach, gdy młodzi rolnicy nie wystąpili z wnioskiem o wsparcie bezpośrednio po rozpoczęciu działalności. W celu dalszego zwiększania szans młodych rolników na udział w sektorze rolnym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość decydowania o zwiększeniu wartości procentowej stosowanej do obliczenia kwoty płatności dla młodych rolników w granicach od 25% do 50%, niezależnie od stosowanej metody obliczenia. Decyzja taka powinna pozostawać bez uszczerbku dla limitu 2% ich krajowego pułapu dla płatności bezpośrednich na potrzeby finansowania płatności dla młodych rolników.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a