r e k l a m a

Partner serwisu

Partner

Co ma zrobić rolnik, gdy nie może wywiązać się z umowy kontraktacji?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 16.08.2018r.

Mam podpisaną umowę kontraktacji. Z uwagi na suszę, a następnie grad, nie będę w stanie wywiązać się z umowy kontraktacji. Mam nadzieję, że nie będę ponosił dodatkowych konsekwencji z tego tytułu – pyta jeden z naszych Czytelników.

r e k l a m a

Według art. 622 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. Okoliczności powodujące, że producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, za które nie ponosi odpowiedzialności, wynikają przede wszystkim z negatywnego działania sił przyrody (np. susza, huragan, gradobicie, ulewne deszcze, pożar), albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec (np. zalanie wskutek powodzi, mimo prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego). Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niedostarczenia przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych, i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Kary umowne

Umowy kontraktacji zawierają często zastrzeżenie o karach umownych w przypadku niewykonania czy nienależytego wykonania umowy. Rolnik nie powinien jednak być obciążany karami umownymi za niewykonanie czy częściowe niewykonanie umowy, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od niego. Zastrzeżenie kary umownej nie odbiera dłużnikowi obrony, że nie ponosi on winy niewykonania zobowiązania na podstawie art. 471 k.c. Zgodnie z tym przepisem podmiot, który nie spełnia świadczenia, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Z obowiązku tego może się zwolnić, wykazując, że niewykonanie zobowiązania było wynikiem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli rolnik nie spełni świadczenia, nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody, o ile wykaże, że było to  wynikiem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. susza, grad.  • Rolnik nie powinien być obciążany karami za niewywiązanie się z umowy kontraktacji, jeśli stracił zbiory z powodu suszy, deszczu nawalnego czy gradu

r e k l a m a

Częściowe niedopełnienie umowy

Powstaje pytanie o zasady wykonania umowy kontraktacji i zastosowania art. 622 k.c. w przypadku częściowej niemożności  spełnienia świadczenia. Kwestia ta budzi wątpliwości. Wskazany artykuł nie porusza bezpośrednio tego zagadnienia. W związku z tym, że problem występuje często w praktyce, był on przedmiotem spraw sądowych. Przykładowo SN w wyroku z 8.4.2003 r. (sygn. akt: IV CKN 18/01, Legalis) orzekł, że art. 622 k.c. odnosi się do rozkładu ryzyka produkcyjnego w umowie kontraktacji i nie reguluje skutków częściowej niemożności świadczenia.

Sąd podkreślił, że analizowany art. 622 k.c. nie ma zastosowania do tej części niedostarczonego przedmiotu kontraktacji, której „niedostarczenie nie było wynikiem zjawisk naturalnych, w tym klęski żywiołowej”. W uzasadnieniu podkreślono, że częściowa niemożliwość świadczenia z powodu klęski żywiołowej nie zwalniała zatem producentów rolnych z obowiązku spełnienia pozostałej, możliwej do spełnienia części świadczenia. Sąd zaznaczył także, że „zastrzeżona przez strony kara umowna powinna być zapłacona w przypadku niedostarczenia przez producenta zakontraktowanej ilości towaru z przyczyn innych niż klęska żywiołowa. Jej wysokość powinna być wyliczana od ilości towaru niedostarczonego z takich właśnie przyczyn (IV CKN 18/01, Legalis).

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych tylko na części uprawy albo uzyskania mniejszej ilości pożytków z uwagi na okoliczności, na które producent rolny nie miał wpływu, nie powinien on odpowiadać za niedostarczenie produktów rolnych z tej części np. plantacji. Jednocześnie nie zwalnia to producentów rolnych z obowiązku spełnienia pozostałej, możliwej do spełnienia części świadczenia.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

Widziałeś już nasze video "Jak rozwijać KGW i stowarzyszenia na wsi – zapraszamy na webinarium"?

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody