Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić gdy sąsiad odprowadza ścieki na mój grunt?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 07.11.2018r.

Mam problem z sąsiadem, który odprowadza ścieki na mój grunt i zmienił kierunek odpływu wód, co powoduje szkodę na moim gruncie. Proszę o podanie podstawy prawnej związanej ze złożeniem wniosku w tej sprawie do wójta.

Nie można niszczyć cudzych gruntów

r e k l a m a

Art. 234 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne określa, że właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
  • zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  • odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Według tego przepisu, na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Ustęp 3 tego artykułu określa, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt (burmistrz, prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Masz 5 lat na zgłoszenie szkody

Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt. 

dr hab. Aneta Suchoń
(fot. Pixabay)
Co zrobić gdy sąsiad odprowadza ściek

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a