Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Co zrobić, gdy sąsiad odprowadza ścieki na twoją działkę?

Pieniądze i Prawo porady prawne
Data publikacji 11.06.2018r.

Sąsiad odprowadza ścieki na moje grunty. Stara się też zmienić kierunek odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych na mój grunt. W związku z tym, że jest nowe Prawo wodne czy przepisy gwarantują mi ochronę w takiej sytuacji?

Sąsiad działa wbrew obowiązującym przepisom

r e k l a m a


Art. 234 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. wskazuje, że właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
  1. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  2. odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. W dalszej części ustawa wskazuje w ust. 3, że jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt (burmistrz lub prezydent miasta), z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego. Może też nakazać wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Należy podkreślić, że powyższy nakaz nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane. Postępowania w sprawie powyższej decyzji nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Kiedy możliwa ugoda?

Poza tym, według art. 235 Prawa wodnego, właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Ugodę wykonuje się po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez wójta, (burmistrza, prezydenta miasta). Z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów. Ugoda niezatwierdzona nie podlega wykonaniu ( art. 235 Prawa wodnego).

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a