Co zrobić gdy sąsiad zalewa twoją działkę?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 14.12.2017r.

Sąsiad zalewa moją nieruchomość wodą od mycia samochodów oraz z szamba. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Powinien Pan wezwać sąsiada do zmiany postępowania i nie naruszania własności. Jeżeli to nie poskutkuje, można skierować sprawę do sądu.


Artykuł 144 Kodeksu cywilnego określa, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Ustawodawcy chodzi o miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Z kolei art. 222 § 2 k.c. wskazuje, że przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Natomiast według art. 415 k.c. kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia.

dr hab. Aneta Suchoń

Partner serwisu