Concordia ubezpiecza zwierzęta

Pieniądze i Prawo Ubezpieczenia
Data publikacji 19.01.2018r.

Concordia Ubezpieczenia wraz z niemieckim liderem rynku ubezpieczeń zwierząt Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. wprowadziła na polski rynek produkt – Concordia Produkcja Zwierzęca.

Do jakich hodowców skierowane jest ubezpieczenie?


Jest to ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku. Zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub zablokowania gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu.


Ubezpieczenie skierowane jest głównie do producentów jaj konsumpcyjnych, brojlerów kurzych i indyczych, tuczu kaczek oraz stad zarodowych kur niosek, brojlerów kurzych i indyczych.

Jak wyjaśnia dr Katarzyna Pankiewicz z Concordia Ubezpieczenia, w ramach polisy zyskuje się  ochronę straty lub zmniejszenia zysku. Chodzi o straty spowodowane wystąpieniem chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu lub blokad administracyjnych z nimi związanych, innych chorób zakaźnych, a także przegrzania stada, zatrucia stada oraz przepięć czy awarii w dostawie prądu.Ochrona przez stratami spowodowanymi salmonellą


Oferta Concordii i VTG zawiera klauzulę SALET rozszerzającą ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w wyniku zakażenia stada serotypami Salmonella Enteriditis i Salmonella Typhimurium. Klauzula dedykowana jest stadom kur niosek i brojlerów indyczych oraz kurzych. Od 2018 r. nie będą przyznawane odszkodowania ze środków krajowych za kury nioski zakażone tą salmonellą. ms

Partner serwisu