Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy mogę przekazać synowi grunty rolne, przed upływem 10 lat od ich nabycia?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 28.10.2018r.

Od ponad 7 lat dzierżawię grunty rolne od sąsiada. Sąsiad choruje i chce je sprzedać, a ja zamierzam je kupić. Mam jednak jeden problem. Za dwa lata osiągnę wiek emerytalny, chciałbym przekazać wtedy gospodarstwo rolne następcy. Czytałem w „Tygodniku”, że jako nabywca muszę prowadzić działalność rolniczą przez ponad 10 lat na tych nabytych gruntach?

Sąd może wyrazić zgodę na sprzedaż lub dzierżawę gruntów przed upływem 10 lat od kupna

Kwestię tę reguluje art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według tego aktu prawnego, nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez co najmniej 10 lat od nabycia. W przypadku natomiast osoby fizycznej powinien także prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie 10 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Według ustępu 3 art. 2a, sąd na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyrazi zgodę na dokonanie sprzedaży (dzierżawy) nabytych gruntów przed upływem okresu 10 lat. Zrobi to, jeżeli taka konieczność wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

r e k l a m aBliscy rolnika nie muszą mieć zgody sądu

Niemniej w praktyce powstał problem z określeniem, czy konieczność uzyskania zgody sądu dotyczy także czynności pomiędzy bliskimi rolnika. Sprawa w tym zakresie trafiła do Sądu Najwyższego. SN podjął uchwałę z 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 24/17). Stwierdził w niej, że „zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu". Warto przypomnieć, że pod pojęciem osoby bliskiej należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

Zatem musi Pan sprawdzić, czy następca wpisuje się w definicję osoby bliskiej. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zagadnienie to ma zostać uregulowane bezpośrednio w ustawie.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a