Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy mogę przekazać synowi grunty rolne, przed upływem 10 lat od ich nabycia?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 28.10.2018r.

Od ponad 7 lat dzierżawię grunty rolne od sąsiada. Sąsiad choruje i chce je sprzedać, a ja zamierzam je kupić. Mam jednak jeden problem. Za dwa lata osiągnę wiek emerytalny, chciałbym przekazać wtedy gospodarstwo rolne następcy. Czytałem w „Tygodniku”, że jako nabywca muszę prowadzić działalność rolniczą przez ponad 10 lat na tych nabytych gruntach?

Sąd może wyrazić zgodę na sprzedaż lub dzierżawę gruntów przed upływem 10 lat od kupna

r e k l a m a

Kwestię tę reguluje art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według tego aktu prawnego, nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo, w skład którego weszła nabyta nieruchomość, przez co najmniej 10 lat od nabycia. W przypadku natomiast osoby fizycznej powinien także prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie 10 lat nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Według ustępu 3 art. 2a, sąd na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej wyrazi zgodę na dokonanie sprzedaży (dzierżawy) nabytych gruntów przed upływem okresu 10 lat. Zrobi to, jeżeli taka konieczność wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Bliscy rolnika nie muszą mieć zgody sądu

Niemniej w praktyce powstał problem z określeniem, czy konieczność uzyskania zgody sądu dotyczy także czynności pomiędzy bliskimi rolnika. Sprawa w tym zakresie trafiła do Sądu Najwyższego. SN podjął uchwałę z 22 czerwca 2017 r. (sygnatura akt III CZP 24/17). Stwierdził w niej, że „zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 Ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu". Warto przypomnieć, że pod pojęciem osoby bliskiej należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.

Zatem musi Pan sprawdzić, czy następca wpisuje się w definicję osoby bliskiej. Obecnie prowadzone są prace legislacyjne dotyczące zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zagadnienie to ma zostać uregulowane bezpośrednio w ustawie.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a