r e k l a m a

Partner serwisu

Czy można wypowiedzieć dzierżawę z powodu spóźnienia się z zapłatą czynszu?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 14.10.2017r.

Spóźniłem się z płatnością czynszu dzierżawnego. Zapłaciłem go po terminie, ale po 4 miesiącach od zapłaty przedstawiciel wydzierżawiającego zażądał oddania gruntu, gdyż jego zdaniem skoro nie dotrzymałem terminu, dzierżawa wygasa. Czy to prawda?

Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia.

r e k l a m aTak wskazuje art. 703 Kodeksu cywilnego. Wydzierżawiający powinien jednak w pierwszej kolejności wezwać dzierżawcę do zapłaty czynszu, a potem dopiero, gdy czynsz nie zostanie uiszczony, ewentualnie wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Należy jednak podkreślić, że wydzierżawiający może, ale nie musi wypowiadać umowy dzierżawy, gdy dzierżawca nie płaci czynszu.

Zatem brak zapłaty czynszu nie powoduje wygaśnięcia dzierżawy. Działania w tym zakresie musi podjąć wydzierżawiający. Samo zatem spóźnienie w uiszczaniu czynszu nie powoduje wygaśnięcia umowy dzierżawy.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a