Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy na płoszenie zwierzyny potrzebne jest zezwolenie?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 04.09.2018r.

W naszej okolicy jest bardzo dużo dzików, które niszczą uprawy i ryją na łąkach. Koło łowieckie działa słabo, praktycznie nic nie robią, a odszkodowania płacą groszowe. Czy mogę zakupić armatki hukowe i na własną rękę płoszyć zwierzynę?

Zezwolenie na płoszenie zwierząt możliwe tylko przy braku innych rozwiązań

r e k l a m a

Artykuł 9 ust. 1 pkt 2 Prawa łowieckiego wprowadza m.in. zakaz płoszenia zwierzyny łownej poza polowaniami i odłowami. Zgodnie z art. 9a ww. ustawy, marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, może zezwolić na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych?


Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
  2. cel wykonania czynności;
  3. nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
  4. określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
  5. wskazanie podmiotu, który wykona czynności.


Marszałek województwa dokonuje kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach.

Zezwolenie marszałka ma charakter decyzji administracyjnej, przysługuje od niego odwołanie kierowane do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kary za płoszenie zwierząt bez zezwolenia

Jak wynika z art. 131 pkt 14 Ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny. Mandaty mogą nakładać inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a