Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy na ziemię użytkowaną bezumownie należą się dopłaty do paliwa rolniczego?

Pieniądze i Prawo Porady prawe
Data publikacji 07.02.2019r.

Jesienią ub.r. tato przekazał mi grunty rolne. Podpisałem też umowę dzierżawy na 5 ha gruntów z sąsiadem. Poza tym bezumownie uprawiam grunty KOWR, gdyż umowa dzierżawy wygasła. Czy do wszystkich tych gruntów przysługuje zwrot podatku akcyzowego?

Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w art. 3 stanowi, że zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za takiego uważa się z kolei osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

r e k l a m a

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego (np. dzierżawa), zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Wniosek o zwrot podatku składa się w lutym oraz w sierpniu. Dołącza się do niego faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wyrok WSA w Gdańsku z 8 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 1005/10) wskazał, iż posiadacz bezumownie korzystający z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa nie jest producentem rolnym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ww. ustawy. Nie przysługuje mu więc prawo zwrotu podatku. Zdaniem sądu, okoliczność, że bezumowny użytkownik zwrócił Agencji Nieruchomości Rolnych równowartość podatku rolnego za okres bezumownego korzystania, nie oznacza, że stał się podatnikiem tego podatku. Warto zwrócić też uwagę na wyrok WSA w Szczecinie z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 1051/14). Sąd orzekł, iż unormowania art. 3 ust. 3 ww. ustawy wskazują, że jeśli występuje zbieg tytułu własności oraz jakiejkolwiek formy posiadania zależnego (np. dzierżawa, użyczenie), podmiotem uprawnionym do otrzymania zwrotu podatku będzie nie właściciel, lecz dzierżawca lub biorący w użyczenie. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie będzie zawarta umowa o posiadanie zależne. Może to być forma pisemna, ale też dopuszczalne jest ustne zawarcie stosownej umowy.


Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a