Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy osobę spoza rodziny można ubezpieczyć w KRUS jako domownika?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 09.07.2018r.

Nasz sąsiad jest samotnym człowiekiem. Utrzymuje się z zasiłku z pomocy społecznej. Chciałbym go przyjąć jako domownika. Zapewnić mu dach nad głową i utrzymanie w zamian za pomoc w gospodarstwie. Czy mogę go zgłosić do ubezpieczenia w KRUS jako domownika?

Kto jest uznawany za domownika?

Artykuł 6 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, określa jako domownika osobę bliską rolnikowi, która:
  • ukończyła 16 lat,

    r e k l a m a  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I OSK 1824/14), wszystkie przesłanki definiujące domownika muszą być spełnione łącznie. Ustawa nie zawiera pojęcia „osoby bliskiej rolnikowi”. W orzecznictwie sądowym, m.in. w wyroku SA w Szczecinie z 31 maja 2017 r. (sygn. akt: III AUa 825/16), przyjmuje się, że przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Wskazuje się także, iż do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny (konkubent, konkubina) lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe.

Sąsiad nie jest osobą bliską rolnikowi

Wydaje się, że w takim rozumieniu „osoby bliskiej” nie mieści się sąsiad Pana. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 5 czerwca 2012 r., sygn. akt: III AUa 164/12. SA stwierdził, że nie jest domownikiem rolnika, w rozumieniu art. 6 pkt 2 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba, która nie jest mu osobą bliską, nie łączą ich żadne więzy pokrewieństwa ani stosunki uczuciowe, a rolnik jest wyłącznie sąsiadem tej osoby. 

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a