Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy przez zaległosci w KRUS-ie można stracić ziemię?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 29.08.2017r.

Mam zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec KRUS. Czy jest możliwe, że KRUS przez komornika zacznie sprzedawać moje grunty?

Co do zasady jest to możliwe, choć najpierw KRUS powinien skorzystać z innych możliwości ściągnięcia składek.

r e k l a m aArt. 51 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje, że egzekucję należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzi się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten ma również zastosowanie do składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 1 pkt 12 Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, środkami egzekucyjnymi w ściąganiu należności pieniężnych są egzekucja z:
  1. pieniędzy,
  2. wynagrodzenia za pracę,
  3. świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
  4. rachunków bankowych i z innych wierzytelności pieniężnych,
  5. praw majątkowych (takich np. jak autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne),
  6. ruchomości i nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości może być jednak prowadzona wyłącznie w przypadku, gdy inne wymienione wyżej środki egzekucyjne nie były możliwe do zastosowania lub okazały się bezskuteczne. W odniesieniu do należności przysługujących KRUS organem egzekucyjnym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, a nie KRUS, ani komornik.

KRUS może też zabezpieczyć swoje wierzytelności poprzez wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej gospodarstwa.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a