Czy rolnik może sam rozebrać tamę bobrową?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 16.01.2018r.

Bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną częściową i zgodnie z prawem zakazane jest niszczenie lub uszkadzanie żeremi i tam bobrowych. Dlatego na ich rozbiórkę wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Takie zezwolenie RDOŚ może wydać, jeśli przez tamę bobrową następuje piętrzenie wody, która zalewa grunty rolne. RDOŚ w Poznaniu sugeruje, aby o takie zezwolenie występować jak najszybciej, co może pozwolić na zmniejszenie strat rolnika i wysokości odszkodowania wypłacanego przez Skarb Państwa.


Zezwolenie może zostać wydane na jednorazową rozbiórkę tamy. Ale ze względu na fakt, że bobry często odbudowują zapory w tych samych miejscach, można wystąpić do RDOŚ o zezwolenie na odpowiedni okres, np. na rok. Za wniosek o rozebranie tamy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82 zł.

Mając zezwolenie na rozbiórkę tamy bobrowej należy pamiętać, że niszczenie tam powinno się odbywać w terminie od 1 marca do 15 kwietnia albo od 1 sierpnia do końca października.

Natomiast niszczenie czy uszkodzenie tamy na własną rękę, bez odpowiedniego zezwolenia z RDOŚ jest wykroczeniem i zagrożone jest karą grzywny lub nawet aresztu.

Paweł Mikos

Partner serwisu