Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy trzeba ubezpieczać budynki rolne, jeśli nie prowadzi się działalności rolniczej?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.07.2018r.

Matka przekazała mi działkę o powierzchni powyżej 1 ha. Opłacam za nią podatek rolny, ale nie prowadzę działalności rolniczej. Pracuję poza rolnictwem. Czy mam obowiązek opłacania ubezpieczenia za budynki na tej działce?

Posiadacz gospodarstwa rolnego musi ubezpieczyć budynki

Jest Pan zobowiązany do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków, ponieważ w rozumieniu Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) jest Pan posiadaczem gospodarstwa rolnego. Nie ma znaczenia, że nie prowadzi Pan działalności rolniczej. Zgodnie z jej art. 59, rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

r e k l a m aCo jest budynkiem rolniczym w świetle Prawa budowlanego?

Według definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. Ustawy, budynkiem wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego jest obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 określony w Prawie budowlanym, będący w posiadaniu rolnika. Istotne w tej definicji są trzy elementy. Po pierwsze: budynek musi posiadać określoną powierzchnię, po drugie: musi to być obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Po trzecie – budynek musi znajdować się w posiadaniu rolnika, gdyż to on jest podmiotem zobowiązanym do zawarcia umowy.

Osoba, która posiada gospodarstwo rolne jest uznawana za rolnika

Definicję rolnika zawiera art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. W rozumieniu tego przepisu rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. W myśl zaś art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. Ustawy, gospodarstwem rolnym jest obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1 ha. Ze względu na to, że powierzchnia Pana działki przekracza 1 ha i że jest ona opodatkowana podatkiem rolnym, ciąży na Panu obowiązek ubezpieczenia znajdujących się na niej budynków.

Alicja Moroz
prawnik redakcyjny

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a