Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy tylko producent rolny ma prawo do zwrotu akcyzy?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 12.12.2017r.

W związku z przejściem na emerytury rolnicze w listopadzie b.r. wydzierżawiliśmy gospodarstwo synowi i synowej. Pytałem w urzędzie gminy, czy dostanę zwrot akcyzy za olej napędowy kupiony od 1 sierpnia 2017 r. do 8 listopada 2017 r., czyli do dnia zawarcia umowy dzierżawy. Faktury są wystawione na mnie. W tym czasie zakupiłem 1800 l oleju napędowego. Powiedziano mi, że nie, ponieważ wniosek w lutym 2018 r. będą składać syn z synową jako dzierżawcy. Czy istnieje możliwość zwrotu akcyzy za ten okres, kiedy to ja prowadziłem gospodarstwo i kupowałem olej?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z art. 3 Ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot tego podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Zwrot akcyzy jest bowiem związany z prowadzeniem produkcji rolnej, a tę prowadzi właśnie posiadacz zależny, czyli np. dzierżawca.

r e k l a m aW wyroku z 29 października 2010 r. (sygn. akt: I FSK 1819/09) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że „o możliwości zwrotu podatku akcyzowego przesądza nie zapis w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia (obecnie 1 lutego) danego roku odnośnie wykazanego tam podmiotu, lecz faktyczne posiadanie gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku”. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 15 września 2010 r. (sygn. akt: I SA/Ol 475/10) orzekł, że osobie, która nie jest producentem rolnym w dniu złożenia wniosku, nie przysługuje częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Tak więc składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku. Musi być też posiadaczem powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku są wykazane jako użytki rolne. W myśl art. 6 ust. 3 ww. Ustawy, do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo potwierdzone za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. W przypadku składania wniosku przez małżonka (męża lub żonę), będącego współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, jeżeli nie ustanowiono rozdzielności majątkowej, powinny być uwzględniane faktury VAT wystawione na któregokolwiek z małżonków. Nie jest to jednak możliwe, jeśli faktury są wystawione na innego członka rodziny.

Alicja Moroz

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a