Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy ustna umowa dzierżawy jest wiążąca?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 13.03.2018r.

W jakiej formie musi zostać zawarta umowa dzierżawy? Czy umowa ustna jest ważna?

Przepisy Kodeksu cywilnego bezpośrednio nie regulują formy zawarcia umowy dzierżawy. Może być zawarta w formie ustnej czy pisemnej.

r e k l a m aZ art. 660 w zw. z art. 694 k.c. wynika wymóg formy pisemnej dla umów dzierżawy nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż rok. W przypadku niezachowania tejże formy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony. Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyr. z 8.3.2017 r. (sygn. akt III AUa 629/16, 2, Legalis) orzekł, że forma prawna umowy dzierżawy wynika z przepisów ogólnych kodeksu cywilnego (art. 73 i n. k.c.) i przepisów o najmie stosowanych odpowiednio (art. 660 k.c. w związku z art. 694 k.c.). Na okoliczność zawarcia umowy dzierżawy dopuszczalny jest dowód ze świadków i przesłuchania stron. W tym przypadku konieczne jest jednak dostarczenie przez osoby konkretnych danych co do tego kiedy, na jakich warunkach, pomiędzy jakimi osobami, na jakich gruntach itp. zawarta została i faktycznie była realizowana umowa dzierżawy.

Najlepiej zatem zawierać umowę dzierżawy gruntów rolnych w formie pisemnej. Prawo pierwokupu może przysługiwać dzierżawcy nieruchomości rolnej tylko w przypadku zawarcia umowy dzierżawy w formie pisemnej z datą pewną.

dr hab. Aneta Suchoń
(fot. flickr)

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a