Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego można sprzedawać drób?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 18.04.2019r.

Prowadzę chów drobiu i zastanawiam się nad sprzedażą go w ramach rolniczego handlu detalicznego. Proszę o podstawy prawne dotyczące takiego handlu. Gdzie mam szukać informacji na ten temat?

Według ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rolniczy handel detaliczny jest to handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (art. 3). 

r e k l a m a

Artykuł 44a wymienionej ustawy wskazuje, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego: 

  • mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów; 
  • nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;
  • podlegają nadzorowi organów,  odpowiednio: Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej. 

Zbywanie żywności w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego odbywa się, jeżeli zakłady są zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa sąsiadujących z tym województwem. Powinno być ono dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności. Nie może być dokonywane z udziałem pośrednika.

Wyjątkiem jest sprzedaż żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli żywność jest sprzedawana konsumentom finalnym. Muszą jednak zostać spełnione do tego warunki dotyczące zbywanej żywności: musi być wyprodukowana przez tego pośrednika w ramach RHD lub przez inny podmiot prowadzący RHD na obszarze powiatu, w którym pośrednik prowadzi produkcję, lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Miejsce zbywania żywności przez podmiot prowadzący RHD musi być odpowiednio oznakowane.

Warto też zwrócić uwagę na przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. W załączniku nr 4 do rozporządzenia wskazano limit dla świeżego mięsa drobiowego lub produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów lub mięsa mielonego – 2100 kg. Natomiast dla gotowych posiłków z tych produktów – 1400 kg.

Od 1 stycznia 2019 r. do RHD stosuje się też przepisy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242). Więcej informacji – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe.Na pytania prenumeratorów Tygodnika Poradnika Rolniczego odpowiada dr hab. Aneta Suchoń
fot. Pixabay

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a