r e k l a m a

Partner serwisu

Czy właściciel gruntów musi przedłużyć umowę dzierżawy, gdy dzierżawca obsiał pole?

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 05.11.2017r.

W styczniu kończy mi się umowa dzierżawy. Czy wydzierżawiający może oddać  grunty w dzierżawę innej osobie, skoro grunty będą obsiane? Czy mogę starać się o odszkodowanie za zasiewy? Czy przysługuje mi prawo przedłużenia dzierżawy, skoro obsiałem pola?

Żaden z przepisów kodeksu cywilnego nie wskazuje, że istnieje obowiązek przedłużenia dzierżawy, jeżeli dzierżawca chce pozostawiać zasiewy. Ustawodawca chroni interes dzierżawy poprzez możliwość żądania wynagrodzenia przez dzierżawcę od wydzierżawiającego.

r e k l a m aArt. 706 Kodeksu cywilnego, wskazuje bowiem, że jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów. Żądania te są słuszne o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. Przepisy nie zabraniają oddania w dzierżawę obsianych gruntów.

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a