Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Czy wydzierżawiający może podwyższyć czynsz?

Pieniądze i Prawo Porady prawne
Data publikacji 03.12.2018r.

Posiadam dwie umowy dzierżawy. Jedną na czas nieoznaczony na 5 ha, a drugą siedmioletnią na 10 ha. Czy wydzierżawiający może swobodnie podwyższyć czynsz dzierżawny?

Kwestia czynszu dzierżawnego powinna regulować umowa dzierżawy

Kodeks cywilny nie reguluje kwestii podwyższenia czynszu dzierżawnego. Zasadne jest zatem, aby strony zawarły odpowiednie postanowienia w umowie. Jest to szczególnie istotne w przypadku umów długoterminowych. Zatem w pierwszej kolejności należy zapoznać się z umową dzierżawy.

r e k l a m aW przypadku umowy na czas nieoznaczony niewyrażenie zgody na podwyższenie czynszu przez dzierżawcę może prowadzić do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminów wypowiedzenia (zob. art. 704 k.c.). Do zawarcia umowy zmieniającej postanowienia w zakresie wysokości czynszu niezbędna jest zgoda dwóch stron (zwana potocznie aneksem). Natomiast w przypadku umowy zawartej na czas oznaczony, gdy nie zawiera ona postanowień w zakresie zmiany wysokości czynszu, niewyrażenie przez dzierżawcę zgody na swobodne podwyższenie czynszu nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy.

Różnica między umową na czas oznaczony i nieoznaczony

Ustawodawca dokonał podziału dzierżawy na te zawarte na czas oznaczony i nieoznaczony. Te pierwsze mają zapewniać stronie większą stabilizację, dlatego nie ma zastosowania art. 704 k.c. dotyczący swobodnego wypowiedzenia umowy. W mojej opinii nie ma podstaw do podwyższania czynszu dzierżawnego bez zgody dzierżawcy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, gdy umowa nie reguluje tej kwestii. Chodzi głównie o umowy dzierżawy gruntów tzw. prywatnych.

Dzierżawa gruntów państwowych

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa określa natomiast, że czynsz w dzierżawach od KOWR, poczynając od drugiego terminu płatności, podlega waloryzacji. Stosuje się tutaj wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności. Poza tym takie umowy zawierały z reguły postanowienie, że wydzierżawiający po upływie każdych 10 lat zastrzega sobie prawo podwyższenia wysokości czynszu dzierżawnego, nie więcej jednak niż o 25%, a dzierżawca wyraża na to zgodę. 

dr hab. Aneta Suchoń

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a