Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dla kogo pomocnik przy zbiorach?

Pieniądze i Prawo Przepisy prawa
Data publikacji 25.05.2018r.

Rolnicy zatrudniający pracowników do zbiorów chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich mogą to zrobić w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem rolnika może być pełnoletnia osoba świadcząca tę pomoc odpłatnie. Dotyczy to również pracowników ze Wschodu, ale trzeba w tej sytuacji pamiętać o zobowiązaniach wynikających z zezwoleń na pracę sezonową, na podstawie których mogą oni pracować m.in. w rolnictwie i w ogrodnictwie.

Co ważne: nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy zbiorach. Świadczenie pomocy w ramach zawartej umowy może dotyczyć jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych. Poza tym pomocnik może być zatrudniony nie tylko do zbioru określonych roślin, ale też do usuwania ich zbędnych części oraz klasyfikowania, sortowania zerwanych lub zebranych roślin. W grę wchodzi także wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie zbiorów do transportu, przechowywania, sprzedaży lub związanych z pielęgnacją i poprawą ich jakości.

r e k l a m a

Wśród warzyw i owoców wymienia się praktycznie wszystkie uprawiane w Polsce i nie tylko, np. pomidory, cebulę, oberżyny, granaty i owoce cytrusowe, ale w wykazie brakuje ziemniaków. Pomimo tego, że ziemniak jest warzywem a praca przy zbiorach i przygotowaniu do sprzedaży wymaga zaangażowania wielu osób.

Tak więc rolnik uprawiający ziemniaki nie może zatrudnić ani Polaka, ani Ukraińca w oparciu o nową umowę, chyba, że ma zagon salsefii, bo ta praktycznie nieuprawiana w naszym regionie klimatycznym, w wykazie jest.  • W przypadku ziemniaków pozostanie jak było: Polak będzie pracował na czarno, a pracownik ze Wschodu, jeśli ma zezwolenie na pracę, na umowę o dzieło, chyba, że zakwestionuje ją skarbówka

Cudzoziemiec też ale...

W przypadku jednak, gdy rolnik może w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach zatrudnić pracownika ze Wschodu, musi uważać na wynagrodzenie, jakie wpisze mu w tej umowie. Przepisy regulujące zatrudnianie pomocnika wskazują, iż do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Natomiast zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Ponadto pracodawca, powierzając pracę ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Rodzaj umowy, na podstawie której chce się zatrudnić cudzoziemca, należy określić już we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Pozostaje więc pytanie, czy jeśli rolnik wpisał wtedy np. umowę o dzieło, może teraz zatrudnić w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach. Wydaje się, że jeśli nowa umowa spełni warunki określone w zezwoleniu, będzie to możliwe.

Należy zwrócić również uwagę na okres zatrudnienia. Zezwolenia na pracę sezonową są wydawane na 9 miesięcy, natomiast umowa o pomocy przy zbiorach może być zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Nie ma tutaj znaczenia ilość pracodawców, chcąc podjąć pracę u kolejnego pracodawcy na taką umowę, pomocnik powinien złożyć oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a