Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Dlaczego dochód z hektara przeliczeniowego jest tak wysoki?

Pieniądze i Prawo Pieniądze dla rolnika
Data publikacji 27.11.2017r.

Wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego potrzebna jest m.in. do 500+, stypendium czy pomocy społecznej. Kiedy GUS ogłosił ostatnie dane o dochodzie z 1 ha, część rolników uznała, że Urząd chyba manipuluje danymi. Wyjaśniamy w jaki sposób GUS wylicza średnich dochód z 1 ha przeliczeniowego.

Pod koniec września 2017 r. Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wysokości przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. Z danych GUS wynika, że rolnik z 1 ha zarobił w 2016 roku 2577 złotych, czyli  aż o 602 złote więcej niż w 2015 r.

Rolnicy: czy GUS manipuluje danymi?


Po takiej informacji część rolników oburzyła się, że GUS pewnie manipuluje danymi oraz że w żaden sposób nie pokazują one rzeczywistości, ponieważ większość gospodarstw nie uzyska takiego dochodu jak podał Urząd.

r e k l a m aJednak jak zapewnia przedstawicielka GUS, metodologia obliczeń dochodu z 1 ha przeliczeniowego od wielu lat pozostaje niezmieniona.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego jest wielkością uśrednioną w skali całego kraju z wyników gospodarstw indywidualnych objętych badaniami statystycznymi i stanowi wypadkową wielkość dochodów z jednostkowych gospodarstw rolnych zarówno takich, które osiągają w przybliżeniu podobny, jak i mniejszy lub większy dochód – podaje Ewa Bolesławska, naczelnik Wydziału Współpracy z Mediami z GUS.

Jak GUS wylicza średni dochód z 1 ha przeliczeniowego?

Jak zatem GUS wylicza średni dochód z 1 ha przeliczeniowego? Najpierw statystycy obliczają wartość rolniczej produkcji globalnej w gospodarstwach indywidualnych. Na nią składa się m.in. produkcja roślinna, czyli zbiory z danego roku wszystkich ziemiopłodów łącznie z produkcją zielonej masy na przyoranie oraz przychody z produktów ubocznych uzyskiwanych przy uprawie roślinnej czyli słomy, liści buraków itp. Do produkcji rolniczej należy także doliczyć produkcję zwierzęcą, tj. produkcję żywca rzeźnego i nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (np. mleka) oraz przyrost pogłowia zwierząt gospodarskich. Do tej wartości GUS dodaje Uzupełniającą Płatność Obszarową, czyli dopłaty do buraków, roślin strączkowych, ziemniaków, itp. Następnie od tej wartości odejmowane są wydatki na produkcję rolniczą (także paliwa, opał, energię elektryczną) czy nawozów lub opłaty za usługi rolnicze.

W ten sposób GUS wylicza wartość dodaną brutto produkcji rolniczej z gospodarstw indywidualnych. Do obliczonej wartości dodanej brutto dodawana jest wartość Jednolitej Płatności Obszarowej, a odejmowane są obciążenia podatków i inne zobowiązania finansowe, jakie rolnik poniósł w danym roku. Do nich zalicza się m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników najemnych, podatek rolny i leśny, podatki, w tym akcyza za paliwo, opłaty administracyjne (opłaty skarbowe, grzywny i kary), koszty różnego typu ubezpieczeń płaconych przez rolników, składki na KRUS czy zapłacone odsetki od pożyczek i kredytów.

W ten sposób GUS wylicza dochód do dyspozycji brutto z pracy w gospodarstwach indywidualnych. Dochód ten jest przeznaczany na konsumpcję oraz nakłady na prowadzenie dalszej działalności rolniczej. – Dochód do dyspozycji brutto z pracy w gospodarstwach indywidualnych jest podstawą do obliczania normatywu stanowiącego wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie na 1 ha przeliczeniowy – informuje Ewa Bolesławska.

Wzór na obliczenie średniego dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Zatem wzór na obliczenie dochodu z 1 ha przeliczeniowego wygląda tak: Wartość dodana brutto (czyli Rolnicza produkcja globalna + Uzupełniająca płatność obszarowa – Zużycie pośrednie) + Inne przychody związane z produkcją + Dopłaty bezpośrednie – Obciążenia podatkowe i inne zobowiązania (np. podatek rolny) = Dochód do dyspozycji brutto.

Jakie dochody najczęściej osiągają polskie gospodarstwa rolne?


Niestety GUS nie wylicza dominanty dla dochodu z 1 ha, czyli nie wiadomo, jaki dochód najczęściej osiągają polskie gospodarstwa. Czy takie dane byłyby ważne? Na pewno lepiej pokazywałyby stan większości polskich gospodarstw rolnych. Podobnie jak to ma się z wynagrodzeniem pracowników. Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4346,76 zł, podczas gdy najczęstsze miesięczne wynagrodzenie wynosiło już tylko 2074,03 zł (dane z 10.2016 r.). 

Do czego wykorzystywane są dane o dochodzie z 1 ha przeliczeniowego?


Od wysokości dochodu z hektara przeliczeniowego zależy m.in możliwość otrzymania pomocy społecznej, ubiegania się o stypendium socjalne przez studentów będących dziećmi rolników czy obliczenie, czy rodzinie rolnika przysługuje wsparcie z programu 500+ także na pierwsze dziecko

Paweł Mikos

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a