r e k l a m a

Partner serwisu

Do 300 tys. złotych dotacji dla rolników na przetwórstwo

Pieniądze i Prawo
Data publikacji 17.07.2017r.

Do 3 sierpnia 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dotacji na przetwórstwo produktów rolnych przez rolnika.

O środki na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem KRUS-u w pełnym zakresie. W ramach pomocy można ubiegać się o refundację do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Do takich kosztów można zaliczyć chociażby zakup i instalację maszyn lub urządzeń do magazynowania i przetwarzania produktów rolnych, ale również oprogramowanie do zarządzania firmą czy procesami produkcji. Także budowa lub rozbudowa budynków do produkcji, magazynowania czy sprzedaży produktów rolnych może być uznana za koszty kwalifikowane. Minimalna pomoc, o jaką można się ubiegać wynosi 10 tys. złotych, a maksymalna 300 tys. złotych.

r e k l a m aO tym, które gospodarstwa otrzymają wsparcie na przetwórstwo, będzie decydować kolejność na liście określana na podstawie uzyskanych punktów. A te można zdobyć za innowacyjność inwestycji, za projekty związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Na dodatkowe punkty mogą liczyć tzw. młodzi rolnicy oraz gospodarstwa realizujące inwestycję na terenach objętych wysokim bezrobociem oraz prowadzące działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż. Punktowane będzie też przetwórstwo produktów rolnych pochodzących bezpośrednio z upraw ekologicznych.

Wnioski o wsparcie należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR do 3 sierpnia 2017 r. pm

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a