Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o plikach cookies.

Zgadzam się

r e k l a m a

Partner serwisu

Do jakich odszkodowań uprawnia polisa Odpowiedzialności Cywilnej rolników?

Pieniądze i Prawo Ubezpieczenia
Data publikacji 06.02.2018r.

Kiedy można otrzymać odszkodowanie z OC rolników od zakładu ubezpieczeń? Czy obejmuje ono odszkodowanie dla rodziny w przypadku wypadku w gospodarstwie rolnym? Czy to ubezpieczenie działa, kiedy rolnik musi zapłacić odszkodowanie w przypadku pogryzienia przez psa? Takie i podobne pytania coraz częściej zadają nasi czytelnicy.

Okazuje się bowiem, że rolnicy od lat płacą składki, ale tylko nielicznym udało się kiedykolwiek otrzymać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. Z reguły, gdy zwracają się z wnioskiem o jego wypłatę, otrzymują informację, że ono nie przysługuje. Przypomnijmy więc, co obejmuje ubezpieczenie OC rolników i kiedy zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie.

r e k l a m a

Co mówi ustawa?

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Tak wskazuje Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według tego aktu prawnego, rolnikom przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa. Chodzi o szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (art. 50 ust. 1).
Ustawę stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym), będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego (art. 50 ust. 2). Artykuł 51 ustawy określa, że ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę związaną z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Z kolei art. 53 stanowi, że zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;

  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;

  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;

  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;

  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 2 stron.

r e k l a m a

r e k l a m a

Partner serwisu

r e k l a m a